2022

Resultatet fra tariffoppgjøret for tariffavtale 519 - Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten.

Den 17.06.2022 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

I tillegg til utvalgsarbeid om ny struktur på tariffavtalen, samt endringer i tekst i bestemmelsen om lokale forhandlinger og bestemmelsen om lønnsansiennitet, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr. 199,78 pr. time inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på kr. 4,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • Hvert av ansiennitetstrinnene i § 5 nr. 1) økes med kr. 0,50 pr. time med virkning fra 01.05.2022. Økningene gis ikke utgående effekt.
  • Justering av fagbrevtillegget med kr 1,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.

Den 31.08.2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst for Sjokolade-, sukkervare- og snacks er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan finne sted, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Linda Keller, Orkla Confectionery & Snacks
Toril Loeng, Orkla Confectionery & Snacks
Kine Tandberg Høiland, Orkla Confectionery & Snacks
Hanne Sætherø, Sørlandschips/Scandza
Kristian Fjellheim, Maarud AS
Agnete Lien Wylie, Mondelez

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: