519 - Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten

Nærbilde av sjokolade

Illustrasjonsfoto. Foto: Pexels.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 16. april 2023)

For lønnsoppgjøret 2023, følg med her

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

Den 17.06.2022 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

I tillegg til utvalgsarbeid om ny struktur på tariffavtalen, samt endringer i tekst i bestemmelsen om lokale forhandlinger og bestemmelsen om lønnsansiennitet, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr. 199,78 pr. time inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
 • Generelt tillegg til alle på kr. 4,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
 • Hvert av ansiennitetstrinnene i § 5 nr. 1) økes med kr. 0,50 pr. time med virkning fra 01.05.2022. Økningene gis ikke utgående effekt.
 • Justering av fagbrevtillegget med kr 1,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.

Den 31.08.2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst for Sjokolade-, sukkervare- og snacks er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan finne sted, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Linda Keller, Orkla Confectionery & Snacks

Toril Loeng, Orkla Confectionery & Snacks

Hanne Sætherø, Sørlandschips/Scandza

Benedicte Solhjell, Maarud AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 519 Sjokolade-, Sukkervare- og Snacksoverenskomsten:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

13. november 2020 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund om at forhandlingsresultatet på overenskomst 519 - Sjokolade, sukkervarer og snacks er vedtatt etter uravstemning.

Partene ble blant annet enige om følgende:
 • Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 til alle.
  Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.
 • § 3 nr. 1: Minstelønnssatsen i § 3 nr. 1 (Gruppe II voksne arbeidere (fra fylte 18 år)) økes til kr 189,30 pr. time.  
 • § 3 nr. 1: Timelønn for Gruppe III, Fagarbeidere innenfor overenskomstens virkeområde, økes med kr. 0,50 til kr. 202,30. Økningen på kr. 0,50 gis utgående effekt.  
 • § 5 nr. 1: Ansiennitetstillegget etter 8 år i bedriften økes til kr. 13,50.   
  Alle tilleggene har virkning fra 01.05.2020

Enighetsprotokoll Overenskomst for Sjokolade, sukkervare og snacksindustrien.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: