2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 512 -Mat- og drikkevareindustrien.

I tillegg til et utvalgsarbeid for å se på overenskomstens oppbygging samt et utvalg for å kartlegge arbeidstidsordninger på enkelte dager, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr. 199,78 pr. time inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
  • Generelt tillegg til alle på 4,00 kroner pr. time (virkning fra 1. mai 2022).
  • Justering av 3-års ansiennitet med kr. 0,50, fra kr. 2,50 pr. time til kr. 3,00 pr. time med utgående effekt (virkning fra 1. mai 2022).
  • Justering av fagbrevtillegg med kr. 1,50, fra kr. 12,00 pr. time opp til kr. 13,50 pr. time med utgående effekt. (virkning fra 1. mai 2022).
  • Krav på vernebriller med styrke hvor arbeidet krever dette.

Den 15. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 512 - Mat- og drikkeindustrien er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Lars Hilden, Mills DA
Hege Nygård, Orkla Foods Norge
Trude Ramstad, Lerum AS
Kristin Frydenlund, HOFF SA

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: