512 - overenskomsten for Mat- og drikkeindustrien

Forhandlingsresultatet på overenskomst nr. 512 - Mat- og drikkeindustrien ble godkjent i uravstemning 31. mai. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger kan starte.

(Denne saken er sist oppdatert 3. juni 2024)

Den 01.05.2024 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

I tillegg til å bli enige om blant annet utvalgsarbeid om etter- og videreutdanning ble NHO Mat og Drikke og NNN enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget på kr 7,- i punkt 2 nedenfor (virkning fra 1. mai 2024)
 • Generelt tillegg til alle på 7,- kroner (virkning fra 1. mai 2024)
 • Justering av 6 måneders ansiennitet med kr. 1,50, fra kr. 2,50 til kr. 4,- (virkning fra 1. mai 2024)
 • Justering av prosentsatsen på skifttillegg for annet skift med 2% fra 18% opp til 20% og prosentsatsen på skifttillegg for tredje skift med 2% fra 25% opp til 27% (virkning fra 1. mai 2024)

Forhandlingsresultatet ble godkjent i uravstemning 31. mai 2024 og lokale lønnsforhandlinger kan starte.

På Arbinn finner du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Se også opptak av webinar om lokale forhandlinger her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Enighetsprotokollen kan du lese her

NB! Husk at det hverken skal gjøres utbetalinger basert på forhandlingsresultatet, eller gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, før forhandlingsresultatet er vedtatt i uravstemning. Vi sender informasjon til berørte bedrifter når uravstemningen er gjennomført.

Du finner tariffavtalen for mat- og drikkevareindustrien hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Lars Hilden, Mills DA
Hege Nygård, Orkla Foods Norge
Trude Ramstad, Lerum AS
Kristin Frydenlund, HOFF SA

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør på 512 Mat- og drikkevareindustrien:

2023

Lønnsoppgjøret 2023 ble vedtatt 28. april 2023.

Her finner du en oversikt over alle avtaler omfattet av mellomoppgjøret i 2023.

Rammen for oppgjøret 2023, som omfattet 185.000 ansatte i privat sektor, anslo en årslønnsvekst på 5,2 prosent.

Elementene i rammen, som skal følges av alle etterfølgende oppgjør, er som følger:

 • Overheng: 1,4
 • Tarifftillegg: 2,1
 • Glidning (lokale forhandlinger): 1,7
 • Ramme: 5,2

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med LO

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med YS

Ifølge Riksmeklerens møtebok med LO, fordeler elementene seg slik:
 1. Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time.
 2.  Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time (til overenskomster som ligger under 90 prosent av industrisnittet).
 3. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner pr time.
 4. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og under 90 prosent av industrisnittet: 1 kroner pr time.

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 544 700 kr, dvs. en timelønn på kroner 279,33 (gjennomsnitt i 2022).

For NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter, som er omfattet av minstelønnsoverenskomster, er det kun tilleggene i pkt. 1 og 2 ovenfor som er aktuelle.

Nedenfor ser du hvilke overenskomster hvor pkt. 2 er aktuell:

Overenskomster under 90 prosent av industrisnittet.
Følgende overenskomster i NHO Mat og Drikkes portefølje ligger under 90 prosent av industrisnittet, og skal dermed betale kroner 3,- (ref. pkt. 2 over) i tillegg til det generelle tillegget på kroner 7,50, altså totalt kroner 10,50 pr time:

 • 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og Gartneri
Regulering av minstelønnssats i NNN avtalene

Minstelønnssatsen i alle NHO Mat og Drikkes overenskomster med NNN er oppregulert med kr 6,25. Den nye minstelønnssats er nå kr 206,03 pr time.

Alle tillegg gis med virkning fra 21. april 2023.

Sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats i NNN-avtalene og det generelle tillegget.

Mer informasjon

 

Om lokale forhandlinger

Oppgjøret ble vedtatt den 28. april 2023. Lokale forhandlinger kan derfor igangsettes. Det er viktig at dette gjøres i samtlige bedrifter, og at bedriften følger de retningslinjer som er hjemlet i den enkelte overenskomst. Vi understreker at forhandlingene skal være reelle, og det skal skrives protokoll fra disse. Protokollen skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

2022

I tillegg til et utvalgsarbeid for å se på overenskomstens oppbygging samt et utvalg for å kartlegge arbeidstidsordninger på enkelte dager, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr. 199,78 pr. time inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
 • Generelt tillegg til alle på 4,00 kroner pr. time (virkning fra 1. mai 2022).
 • Justering av 3-års ansiennitet med kr. 0,50, fra kr. 2,50 pr. time til kr. 3,00 pr. time med utgående effekt (virkning fra 1. mai 2022).
 • Justering av fagbrevtillegg med kr. 1,50, fra kr. 12,00 pr. time opp til kr. 13,50 pr. time med utgående effekt. (virkning fra 1. mai 2022).
 • Krav på vernebriller med styrke hvor arbeidet krever dette.

Den 15. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 512 - Mat- og drikkeindustrien er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Lars Hilden, Mills DA
Hege Nygård, Orkla Foods Norge
Trude Ramstad, Lerum AS
Kristin Frydenlund, HOFF SA

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Solhaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: