512 - Mat- og drikkevareindustrien

hyller med matvarer i en butikk

Illustrasjonsfoto. Foto: Mehrad Vosoughi fra Pexels

Lønnsoppgjøret 2022: På denne siden holder vi deg fortløpende oppdatert på utviklingen i tariffoppgjøret for Mat- og drikkevareindustrien.

(Denne saken er sist oppdatert 8. april 2022)

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Forhandlingsdatoene på Mat- og drikkevareindustrien er satt til 23. og 24. mai.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2022.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Julie Schneider, Mills DA

Hege Nygård, Orkla Foods Norge

Trude Ramstad, Lerum AS

Lars-Roar Holte, HOFF SA

Resultater fra tidligere oppgjør på 512 Mat- og drikkevareindustrien:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

20. november mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra NNN om at forhandlingsresultatet på overenskomst 512 - Mat- og drikkevareindustrien er vedtatt etter uravstemning.

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 1. mai 2020 til alle. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.
  • Minstelønnssatsen økes til kr 189,30 pr. time fra 1. mai 2020.
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 0,75 til kr. 12,- fra 1. oktober. Økningen gis ikke utgående effekt.

Enighetsprotokoll: 201013 Protokoll Mat- og Drikkevareoverenskomsten - enighet.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: