2022

Resultatet fra tariffoppgjøret 2022 for tariffavtale 370 - Naturbruksoverenskomsten.

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å klargjøre reglene om overtidsbetaling og noen tekstmessige endringer, ble NHO Mat og Drikke og FF blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 177,25 kroner inklusiv det generelle tillegget og naturbrukstillegget (virkning fra 1. april 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. april 2022)
  • Et naturbrukstillegg til alle på 1,- krone (virkning fra 1. april 2022)
  • Justering av fagarbeidertillegg med kr 1,- pr. time fra kr. 13,- pr. time opp til kr. 14,- pr. time. (virkning fra 1. april 2022).
  • Akkordsatsene for planting og ungskogspleie økes med 2,8 % (virkning fra 1. april 2022).
  • Motorsaggodtgjørelsen økes med kr. 3,- pr. brukstime til kr. 36,- pr. brukstime (virkning fra 1. april 2022).
  • Matpengesatsen ved overtid settes til kr. 96,-. (virkning fra vedtakelsesdato).

Den 24. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 370 - Naturbruksoverkomsten er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Reidar Strand, Norsk Skogrydding AS
Paal Henning Tønsberg, Skogplanter Østnorge AS
Inge Myrlund, Viken Skog SA

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: