Innhold

Enighet i forhandlingene på naturbruksoverenskomsten

Tømmer

Illustrasjonsfoto. Foto: Lukas fra Pexels

30. oktober 2020 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på 370 Naturbruksoverenskomsten er vedtatt etter uravstemning.

Dato for vedtagelsen er den 29. oktober 2020. Dette betyr at utbetalinger nedfelt i enighetsprotokollen kan finne sted, og at bedriften kan starte de lokale forhandlingene.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger på Arbinn

Partene er blant annet enige om:
Med virkning fra 01.04.2020:
  • Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 til alle.
    Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.
Med virkning fra 01.11.2020:
  • Minstelønnssatsen økes til kr. 169,- pr. time.
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,- til kr. 13,-.
  • Det gis et Naturbrukstillegg på kr. 1,- til alle.
    Naturbrukstillegget legges ikke på minstelønnssatsen.
  • Akkordsatsene for planting og ungskogspleie økes med 1,75 %.
  • Ved timearbeid er motorsaggodtgjørelsen kr. 33,- pr. brukstime

Enighetsprotokollen fra forhandlingene finner du her

Akkordtabeller 2020

Det vises til forhandlingsprotokollen av 14. oktober 2020 der det fremgår at akkordsatsene i overenskomstens pkt. 2.4.1 Planting og 2.4.2 Ungskogspleie skal heves med 1,75 % fra 1.11.2020.

Nedenfor følger justerte satser:

2020 Tab. 2.4.1 Planting
Markberedt 1,31
Ikke markberdet 1,54
2020 Tab. 2.4.2 Akkordsatser ungskogpleie, kr/da ekskl. vanskelighetstillegg
Middel Ryddestammer pr da i uttak
Høyde 100 200 300 400 600 800 1000 1200
1,0 62 78 94 113 136 163 197 232
1,5 64 83 100 122 141 170 205 244
2,0 69 90 106 125 152 181 218 261
2,5 73 96 112 132 160 193 232 279
3,0 78 100 118 140 169 205 249 300
3,5 84 107 128 152 181 221 271 321
4,0 90 115 136 160 193 243 293 345
4,5 97 123 145 171 205 261 315 375
5,0 102 130 157 185 220 287 343 408
5,5 111 142 170 202 238 316 378 454
6,0 123 156 183 220 260 349 419 508
6,5 130 165 197 232 277 378 453 0
7,0 139 175 209 248 296 405 488 0
7,5 147 187 222 264 315 435 524 0
8,0 159 198 236 282 334 467 558 0
8,5 166 208 249 298 348 497 594 0
9,0 175 219 262 314 368 526 625 0
9,5 186 228 273 328 389 554 663 0
10,0 196 242 287 340 406 582 697 0

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon/advokattelefon: 23 08 86 99.

Last ned overenskomsten her

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2020 består av:

Tron Erik Hovind, Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Inge Myrlund, Viken Skog SA

Arne Smedstuen, Skogplanter Østnorge AS

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: