370 - Naturbruksoverenskomsten

Det ble 3. juni 2024 enighet i forhandlingene om overenskomst 370 - Naturbruksoverenskomsten.

(Denne siden er sist oppdatert 03. juni 2024)

Forhandlingene var mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet. Partene ble i tillegg til enkelte tekstendringer blant annet enige om følgende punkter:

 • Et generelt tillegg på kr 7,- pr time 
 • Et Naturbrukstillegg på kr 3,- pr time.
 • Økning av minstelønnssatsen med kr 10,50 pr time til kr 198,25 (inkl. det generelle tillegget og Naturbrukstillegget)
 • Motorsaggodtgjørelse økes til kr 42,- pr. brukstime.
 • Akkordsatsene justeres opp med 4,1 pst.

Samtlige tillegg gis med virkning fra 1. april 2024

 Frist for uravstemning er satt til 26. juni 2024.

Enighetsprotokollen kan du lese her. 240603 Enighetprotokoll forhandlinger 370 Naturbruksoverenskomsten.pdf

NB! Husk at det hverken skal gjøres utbetalinger basert på forhandlingsresultatet, eller gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, før forhandlingsresultatet er vedtatt i uravstemning. Vi sender informasjon til berørte bedrifter når uravstemningen er gjennomført.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Du finner Naturbruksoverenskomsten hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Reidar Strand, Norsk Skogrydding AS
Paal Henning Tønsberg, Skogplanter Østnorge AS
Inge Myrlund, Viken Skog SA

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultat fra tidligere oppgjør på 370 Naturbruksoverenskomsten:

2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i 370 Naturbruksoverenskomsten, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7, 50 per time og et tillegg på kroner 3, 00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10, 50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsene i overenskomsten er oppregulert med kroner 10,50 pr time. Ny minstefortjeneste i Naturbruksoverenskomsten fra 21. april 2023 er kr. 187,75 pr. time. Akkordsatsene i overenskomsten er justert med 3,7 % fra samme dato, jf. protokollen inngått mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Last ned protokollen fra oppgjøret 2023 her

For mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024.

 

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å klargjøre reglene om overtidsbetaling og noen tekstmessige endringer, ble NHO Mat og Drikke og FF blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen til 177,25 kroner inklusiv det generelle tillegget og naturbrukstillegget (virkning fra 1. april 2022)
 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. april 2022)
 • Et naturbrukstillegg til alle på 1,- krone (virkning fra 1. april 2022)
 • Justering av fagarbeidertillegg med kr 1,- pr. time fra kr. 13,- pr. time opp til kr. 14,- pr. time. (virkning fra 1. april 2022).
 • Akkordsatsene for planting og ungskogspleie økes med 2,8 % (virkning fra 1. april 2022).
 • Motorsaggodtgjørelsen økes med kr. 3,- pr. brukstime til kr. 36,- pr. brukstime (virkning fra 1. april 2022).
 • Matpengesatsen ved overtid settes til kr. 96,-. (virkning fra vedtakelsesdato).

Den 24. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 370 - Naturbruksoverkomsten er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Reidar Strand, Norsk Skogrydding AS
Paal Henning Tønsberg, Skogplanter Østnorge AS
Inge Myrlund, Viken Skog SA

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: