NHO Mat og Drikke

Innhold

Naturbruksoverenskomsten - overenskomst nr 370

Her har vi samlet alt du trenger å vite om overenskomst nr 370.

Lønnsoppgjøret 2019

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time til alle omfattet av overenskomsten.
Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg.

Ny minstelønn fra 1.4.2019 vil være kr. 164,- pr. time.
Akkordsatsene for planting og ungskogpleie økes med 2,1%.

Lønnsreguleringer som følge av det sentrale oppgjøret skal skje med virkning fra 1. april 2019. (Alle kronebeløp gjelder for arbeidstid 37,5 timer per uke).

Medarbeidere som har sluttet før dagens vedtakelse, har ikke krav på lønnsregulering og etter-betaling fra 1. april. Det samme gjelder medarbeidere som ble ansatt etter 1. april, med mindre disse er lønnet lavere enn ny minstelønnssats i overenskomsten. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før vedtakelsen (23. april 2019).

Det skal ikke iverksettes lokale forhandlinger før vedtakelse av oppgjøret 23. april 2019.

Nøkkeltall fra tidligere oppgjør:

April 2017 (.pdf)

April 2016 (.pdf)

April 2015 (.pdf)

April 2014 (.pdf)

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: