370 Naturbruksoverenskomsten

Tømmer

Illustrasjonsfoto. Foto: Lukas fra Pexels.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om resultatet på lønnsoppgjøret 2023 og tidligere oppgjør.

(Denne saken er sist oppdatert 09. mai 2023)

Resultatet av lønnsoppgjøret 2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i 370 Naturbruksoverenskomsten, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7, 50 per time og et tillegg på kroner 3, 00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10, 50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsene i overenskomsten er oppregulert med kroner 10,50 pr time. Ny minstefortjeneste i Naturbruksoverenskomsten fra 21. april 2023 er kr. 187,75 pr. time. Akkordsatsene i overenskomsten er justert med 3,7 % fra samme dato, jf. protokollen inngått mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Last ned protokollen fra oppgjøret 2023 her

For mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024.

Resultat fra tidligere oppgjør på 370 Naturbruksoverenskomsten:

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å klargjøre reglene om overtidsbetaling og noen tekstmessige endringer, ble NHO Mat og Drikke og FF blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 177,25 kroner inklusiv det generelle tillegget og naturbrukstillegget (virkning fra 1. april 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. april 2022)
  • Et naturbrukstillegg til alle på 1,- krone (virkning fra 1. april 2022)
  • Justering av fagarbeidertillegg med kr 1,- pr. time fra kr. 13,- pr. time opp til kr. 14,- pr. time. (virkning fra 1. april 2022).
  • Akkordsatsene for planting og ungskogspleie økes med 2,8 % (virkning fra 1. april 2022).
  • Motorsaggodtgjørelsen økes med kr. 3,- pr. brukstime til kr. 36,- pr. brukstime (virkning fra 1. april 2022).
  • Matpengesatsen ved overtid settes til kr. 96,-. (virkning fra vedtakelsesdato).

Den 24. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 370 - Naturbruksoverkomsten er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Enighetsprotokollen kan du lese her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Tron Erik Hovind, Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Inge Myrlund, Viken Skog SA

Arne Smedstuen, Skogplanter Østnorge AS

 

2021

Resultatet av tariffoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Last ned protokollen fra forhandlingene på Naturbruksoverenskomsten her

Her finner du de nye akkordsatsene 2021 for Naturbruksoverenskomsten

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Akkordsatsene fra tidligere oppgjør

Her finner du akkordsatsene fra oppgjøret i 2020

Last ned overenskomsten her

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: