2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker.

- Vi er fornøyde med å ha blitt enige med NNN i meklingen om Bryggeri- og mineralvannsoverenskomsten, sier Nikolai Astrup Westlie, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO Mat og Drikke.

- Meklingen har vært effektiv, og har funnet sted i en konstruktiv tone. NHO Mat og Drikke har fastholdt vår posisjon i det prinsipielle spørsmålet som var hovedårsaken til at forhandlingene i første omgang ikke ført frem. Samtidig har vi blitt enig med NNN om å tydeliggjøre prosessen rundt lokale forhandlinger, noe vi forstår har vært viktig for arbeidstakersiden, sier Westlie.

I tillegg til utvalgsarbeid om ny struktur på tariffavtalen ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen med 6,23 pr time til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Ansiennitetstillegg etter 1 år i bedriften økes med kr 42,- til kr. 142 pr. uke (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av fagarbeidertillegg med kr 0,50 til kr 14,- (virkning fra 1. mai 2022)
  • Ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger

Den 17. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av meklingsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Meklingsportokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: