2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien.

I tillegg til å klargjøre bestemmelsen om tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger ved lokale forhandlinger ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av 1 års og 3 års ansiennitet med kr. 0,30, fra kr. 4,00 til kr. 4,30 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
  • Justering av fagbrevtillegg med kr. 0,75 fra kr. 11,50 opp til kr. 12,25 (virkning fra
    1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
  • Justering av tillegg for arbeid med oppheng, ensileringsprosess og på renselinje med kr. 2,- pr. time til kr. 7,- pr time (virkning fra 1. mai 2022).
    Økningen gis ikke utgående effekt.
  • Det innføres et nytt tillegg på kr. 9,- til arbeidstakere med godkjent kontrollørsertifikat (båndkontrollør) på renselinje. Tillegget utbetales pr. time når arbeidstakeren utfører arbeidsoppgaver som kontrollør.

Den 31. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien  er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Her finner du enighetsprotokollen

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Forhandlingsdatoene på Egg- og fjærfekjøttindustrien er satt til 15. og 16. juni.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Brede Dokken, Nortura SA
Svend Ivar Lein, Nortura SA, Hærland
Eli-Marie Rolseth, Norsk Kylling AS
Vidar Ansnes, Ytterøy Kylling AS

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: