131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien

Flerfargede egg i en kurv.

(Illustrasjonsfoto) Foto: Autumn Mott on Unsplash.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 17. april 2023)

For lønnsoppgjøret 2023, følg med her

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å klargjøre bestemmelsen om tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger ved lokale forhandlinger ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
 • Justering av 1 års og 3 års ansiennitet med kr. 0,30, fra kr. 4,00 til kr. 4,30 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
 • Justering av fagbrevtillegg med kr. 0,75 fra kr. 11,50 opp til kr. 12,25 (virkning fra
  1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
 • Justering av tillegg for arbeid med oppheng, ensileringsprosess og på renselinje med kr. 2,- pr. time til kr. 7,- pr time (virkning fra 1. mai 2022).
  Økningen gis ikke utgående effekt.
 • Det innføres et nytt tillegg på kr. 9,- til arbeidstakere med godkjent kontrollørsertifikat (båndkontrollør) på renselinje. Tillegget utbetales pr. time når arbeidstakeren utfører arbeidsoppgaver som kontrollør.

Den 31. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien  er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Her finner du enighetsprotokollen

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Forhandlingsdatoene på Egg- og fjærfekjøttindustrien er satt til 15. og 16. juni.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Jan W. Iversen, Nortura SA

Svend Ivar Lein, Nortura SA, Hærland 

Eli-Marie Rolseth, Norsk Kylling AS

Vidar Ansnes, Ytterøy Kylling AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 131 Egg- fjærfekjøttindustrien:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

Fredag 22. januar 2021 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund om at meklingsresultatet på overenskomst 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien er vedtatt etter uravstemning.

I tillegg til å tydeliggjøre bestemmelser på arbeidstid, ble partene blant annet enige om følgende punkter:

 • Minstelønnssatsen økes med kr. 5,60 til kr. 189,30.
 • Generelt tillegg på kr. 0,50.
 • Justering av 5 og 10 års ansiennitet på kr. 0,30 opp til kr. 4,30.
 • Justering av fagbrevtillegg med kr. 0,50 opp til kr. 11,50.  

171220_Protokoll 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: