131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien

Flerfargede egg i en kurv.

(Illustrasjonsfoto) Foto: Autumn Mott on Unsplash.

Tariffoppgjøret 2024: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på tariffoppgjøret 2024 og resultatene fra tidligere oppgjør.

(Denne saken er sist oppdatert 22. februar 2024)

Forhandlingsdato for tariffavtale 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien i tariffoppgjøret 2024 er satt til 29. - 30. mai.

Du finner tariffavtalen for egg- og fjærfekjøttindustrien hos Lovdata

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør på 131 Egg- fjærfekjøttindustrien:

2023

Lønnsoppgjøret 2023 ble vedtatt 28. april 2023.

Her finner du en oversikt over alle avtaler omfattet av mellomoppgjøret i 2023.

Rammen for oppgjøret 2023, som omfattet 185.000 ansatte i privat sektor, anslo en årslønnsvekst på 5,2 prosent.

Elementene i rammen, som skal følges av alle etterfølgende oppgjør, er som følger:

 • Overheng: 1,4
 • Tarifftillegg: 2,1
 • Glidning (lokale forhandlinger): 1,7
 • Ramme: 5,2

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med LO

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med YS

Ifølge Riksmeklerens møtebok med LO, fordeler elementene seg slik:
 1. Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time.
 2.  Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time (til overenskomster som ligger under 90 prosent av industrisnittet).
 3. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner pr time.
 4. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og under 90 prosent av industrisnittet: 1 kroner pr time.

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 544 700 kr, dvs. en timelønn på kroner 279,33 (gjennomsnitt i 2022).

For NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter, som er omfattet av minstelønnsoverenskomster, er det kun tilleggene i pkt. 1 og 2 ovenfor som er aktuelle.

Nedenfor ser du hvilke overenskomster hvor pkt. 2 er aktuell:

Overenskomster under 90 prosent av industrisnittet.
Følgende overenskomster i NHO Mat og Drikkes portefølje ligger under 90 prosent av industrisnittet, og skal dermed betale kroner 3,- (ref. pkt. 2 over) i tillegg til det generelle tillegget på kroner 7,50, altså totalt kroner 10,50 pr time:

 • 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og Gartneri
Regulering av minstelønnssats i NNN avtalene

Minstelønnssatsen i alle NHO Mat og Drikkes overenskomster med NNN er oppregulert med kr 6,25. Den nye minstelønnssats er nå kr 206,03 pr time.

Alle tillegg gis med virkning fra 21. april 2023.

Sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats i NNN-avtalene og det generelle tillegget.

Mer informasjon

 

Om lokale forhandlinger

Oppgjøret ble vedtatt den 28. april 2023. Lokale forhandlinger kan derfor igangsettes. Det er viktig at dette gjøres i samtlige bedrifter, og at bedriften følger de retningslinjer som er hjemlet i den enkelte overenskomst. Vi understreker at forhandlingene skal være reelle, og det skal skrives protokoll fra disse. Protokollen skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

2022

I tillegg til å klargjøre bestemmelsen om tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger ved lokale forhandlinger ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022).
 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
 • Justering av 1 års og 3 års ansiennitet med kr. 0,30, fra kr. 4,00 til kr. 4,30 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
 • Justering av fagbrevtillegg med kr. 0,75 fra kr. 11,50 opp til kr. 12,25 (virkning fra
  1. mai 2022). Økningen gis utgående effekt.
 • Justering av tillegg for arbeid med oppheng, ensileringsprosess og på renselinje med kr. 2,- pr. time til kr. 7,- pr time (virkning fra 1. mai 2022).
  Økningen gis ikke utgående effekt.
 • Det innføres et nytt tillegg på kr. 9,- til arbeidstakere med godkjent kontrollørsertifikat (båndkontrollør) på renselinje. Tillegget utbetales pr. time når arbeidstakeren utfører arbeidsoppgaver som kontrollør.

Den 31. august 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 131 - Egg- og fjærfekjøttindustrien  er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Her finner du enighetsprotokollen

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Forhandlingsdatoene på Egg- og fjærfekjøttindustrien er satt til 15. og 16. juni.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Jan W. Iversen, Nortura SA

Svend Ivar Lein, Nortura SA, Hærland 

Eli-Marie Rolseth, Norsk Kylling AS

Vidar Ansnes, Ytterøy Kylling AS

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Heide

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: