NHO Mat og Drikke

Innhold

Gjestekommentarer i Dagligvarehandelen

Her finner du alle innleggene Petter Haas Brubakk har skrevet i bransjeavisen Dagligvarehandelen. Listen oppdateres hver gang han har et nytt innlegg på trykk.

 1. Dagligvarehandelen

  16 tapte milliarder

  I slutten av mai meldte Statistisk sentralbyrå at grensehandelen for de første tre månedene i 2020 var halvert sammenlignet med samme periode i 2019.

 2. Dagligvarehandelen

  Deilig å være dansk i Danmark?

  "Aftaleparterne er enige om at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes og grænsehandlen mindskes."

 3. Dagligvarehandelen

  Vend i tide!

  Først en innrømmelse: Mine gjestekommentarer i Dagligvarehandelen de to siste årene har ofte omhandlet avgiftspolitikk, folkehelsesamarbeid, grensehandel og forutsigbarhet for næringsaktørene i Norge. Jeg har i parentes bemerket, ikke vært den eneste som har vært opptatt av dette.

 4. Dagligvarehandelen

  Risikosport med norske bedrifter

  Mandag 7. oktober 2019 har regjeringen mulighet til en gang for alle, å rette opp noe av den skaden som har skjedd etter avgiftsøkningene som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017.

 5. Dagligvarehandelen

  Facts is a stubborn thing

  27. mai i år kunne Statistisk sentralbyrå rapportere at grensehandelen har nådd nye høyder. I perioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019 har handel under dagsturer til utlandet økt med 8,3 prosent sammenlignet med de fire foregående kvartalene.

 6. Dagligvarehandelen

  Alt henger fortsatt sammen med alt!

  Fredag 5. april 2019 la eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen frem den lenge varslede folkehelsemeldingen, og samtidig med at denne utgaven av Dagligvarehandelen kommer leserne i hende, legger det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget – etter planen – frem sin innstilling.

 7. Dagligvarehandelen

  "Look to Denmark"

  I skrivende stund diskuterer Stortingets næringskomité den første stortingsmeldingen noen sinne om handelsnæringen – "Når kunden alltid har nett". Over 136 sider beskriver regjeringen en næring i stor endring, der blant annet digitalisering og netthandel griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller.

 8. Dagligvarehandelen

  Stortingsflertallets avgiftspolitikk: Finn fem feil

  I skrivende stund er de tre regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti i ferd med å legge siste hånd på verket i arbeidet med en budsjettavtale for 2019. Erfaringene fra i fjor tilsier at ingen bedrifter kan føle seg trygge på hva de fire sjefsforhandlerne, også i år under Høyres ledelse, vil finne på for å dekke inn stadig økende offentlige utgifter.

 9. Dagligvarehandelen

  Budsjettpolitikken hemmer ny vekst

  Det føres på mange områder en god politikk for næringslivet i Norge. Skatte- og avgiftsnivået er redusert, det investeres massivt i infrastruktur, det arbeides med forenkling og avbyråkratisering og satses på viktige områder som forskning og innovasjon. Dette bildet skjemmes av budsjettprosessene i Stortinget, som de senere årene har bidratt til mindre, ikke mer forutsigbarhet.

 10. Dagligvarehandelen

  Er en Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien svaret?

  Medlemmene i Stortingets næringskomité satte torsdag 12. april 2018 av halve dagen til seminar. Temaet for dagen var Senterpartiets forslag om at Stortinget skal be regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om næringsmiddelindustrien. Vårt svar var ja.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: