Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

45 resultater

Type dokument
Velg område
45 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høring av forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

    NHO Mat og Drikke støtter ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje.

  2. Forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

    NHO Mat og Drikke kan ikke gi sin tilslutning til at Mattilsynet gis anledning til å gi overtredelsesgebyr etter lov om matproduksjon og mattrygghet.

  3. Kommentarer til Stortingsmeldingen "Endring og utvikling - fremtidsrettet jordbruksproduksjon"

    NHO Mat og Drikke mener det er positivt at regjeringen i Meld. St. 11(2016-2017) «Endring og utvikling - en framtidsrettet jordbruksproduksjon» så tydelig vektlegger økt matproduksjon og økt konkurransekraftgjennom hele verdikjeden.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: