Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

37 resultater

Type dokument
Velg område
37 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Notat til Stortingets Helse- og omsorgskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 2. Notat til Stortingets Klima- og energikomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 3. Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 4. Notat til Stortingets næringskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 5. Notat til Stortingets Finanskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 6. Høringsinnspill: Vogntog

  NHO Mat og Drikke støtter den foreslåtte åpning for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet.

 7. Høringsinnspill: Klimakur 2030

  Vårt høringssvar omfatter sentrale problemstillinger og forutsetninger for klimaomstilling i jordbrukssektoren, jfr. tiltak J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk og tiltak J02 Redusert matsvinn. For øvrige sektorer og tiltaksområder i Klimakur 2030 henvises det til høringssvar fra NHO.

 8. Felles plakat til godsterminaler

  En plakat med noen enkle råd på 4 forskjellige språk. Disse er ment til oppslag på godsterminaler, i bedriftenes varemottak, eller andre egnede plasser.

  Plakat på engelsk Plakat på norsk Flere dokumenter tilgjengelig.
 9. Høringsinnspill: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  NHO Mat og Drikke er bekymret over at gode intensjoner ikke følges opp i meldingen med flere og bedre eksempler på en mer praktisk undervisning og pedagogikk.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: