Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

38 resultater

Type dokument
Velg område
38 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsinnspill: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  NHO Mat og Drikke er bekymret over at gode intensjoner ikke følges opp i meldingen med flere og bedre eksempler på en mer praktisk undervisning og pedagogikk.

 2. Høringsinnspill: Forslag til nytt regelverk for innenlands bearbeiding av landbruksvarer

  NHO Mat og Drikke er positive til at det nå foreslås at søknadsbehandlingen samles på ett sted, og ikke lenger deles mellom landbruks- og tollmyndighetene. NHO Mat og Drikke er imidlertid kritisk til de øvrige forslag til endringer, og peker på at dagens system fungerer bra. Samtidig tar vi til orde for en skjerping av kontrollen, slik at ordningen ikke skal kunne bli misbrukt.

 3. Høringsinnspill: Fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi

  NHO Mat og Drikke støtter forslaget, og mener at en slik endring er i tråd med hensynene bak avgiftssystemet.

 4. Høringsinnspill: Utkast til ny lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift

  NHO Mat og Drikke ser at det kan være naturlig med to lover, i det man deler oppgavene mellom to etater. Det synes heller ikke som om oppdelingen kompliserer unødig, selv om vi er usikre på om dette representerer en administrativ gevinst for bedriftene.

 5. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Satsene i merverdiavgiftssystemet må som alle andre skatter og avgifter, tilpasses den internasjonale konkurransesituasjonen for de varene og tjenestene som avgiftsbelegges.

 6. Høringsinnspill: Endringer av Skattefunn-ordningen

  NHO Mat og Drikke mener Skattefunn-ordningen er et viktig virkemiddel for økt forsknings- og utviklingsinnsats i mat- og drikkenæringen.

 7. Høringsinnspill: Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (NOU 19:8)

  NHO Mat og Drikke støtter utvalgets enstemmige anbefaling om at begge avgiftene slik disse er utformet i dag, bør oppheves.

 8. Høringsinnspill: Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn

  NHO Mat og Drikkes grunnleggende standpunkt er at et tillitsbasert samarbeid mellom myndigheter og næringslivet vil bidra til de beste resultatene for folkehelsen.

 9. Høringsinnspill: Når kunden alltid har nett

  I Meld. St. 9 (2018-2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har nett gir Stortinget et godt grunnlag for å diskutere en næring som er preget av store endringer, der blant annet digitalisering og netthandel griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Meldingen har en grundig omtale av situasjonen i dagligvaremarkedet som NHO Mat og Drikke i all hovedsak deler.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: