Artikkelarkiv

Vis filtrering

49 resultater

Type artikkel
Velg område
49 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Grensehandelsbarometer endelig på vei

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har inngått en femårig avtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om å utvikle en ny og forbedret grenshandelsstaistikk. -Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å redusere grensehandelen. Politikken må bygges på best mulig kunnskap og analyser bygget på fakta, ikke antagelser, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 2. - Viktig og gledelig avgiftskutt

  - Det er viktig og gledelig at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for ytterligere avgiftsreduksjoner i revidert nasjonalbudsjett 2021. Dette bidrar til å redusere avgiftsulempen norske mat- og drikkeprodusenter har overfor svenske konkurrenter, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke om avgiftskuttet på alkoholfri drikke som FrP og regjeringspartiene ble enige om søndag 6.juni.

 3. Nye avgiftssatser

  Basert på budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartiene har Stortinget nå vedtatt de nye avgiftssatsene for blant annet sukkervarer, sjokolade, alkoholfri drikke, snus og øl.

 4. - Et historisk avgiftskutt som virkelig monner

  -Dette er virkelig store avgiftskutt og avgjørende gjennomslag for norske mat- og drikkebedrifter. Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen, og vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke til budsjettforliket som ble lagt frem i Stortinget tirsdags kveld.

 5. - Regjeringen ignorerer grensehandelsproblemet

  - Det er bra at regjeringen foreslår avgiftsreduksjoner, men lavere avgifter på lettbrus monner likevel ikke for å bremse grensehandelen. Skal produksjon, verdiskaping og arbeidsplasser hentes hjem til Norge, må Stortinget allerede nå begynne jobben med å harmonisere det norske avgiftsnivået med det svenske konkurrenter har, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 6. Seks tiltak for å redusere grensehandel

  Mens grensen mot Sverige har vært stengt, har det vært enorm vekst i dagligvarehandelen på norsk side av grensen. I sum har statens inntekter fra salg av mat- og drikkeprodukter økt med ca 2,66 milliarder kroner første halvår 2020. Det viser beregninger NHO Mat og Drikke har gjort.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: