SSBs grensehandelsbarometer viser at grensehandelen er høyere enn tidligere antatt

Publisert

smågodt til 7,90 pr hg

SSB publiserte 8. januar første del av et pilotprosjekt på et grensehandelsbarometer som gjør en grundig måling og analyse av nordmenns fysiske grensehandel i måneden september 2019.

Hovedfunnet fra pilotprosjektet er at nordmenns fysiske grensehandel er høyere enn tidligere antatt. SSB sier selv at dette kan skyldes overgangen til nye utvalg og målemetoder som blant annet gir mer presis informasjon enn tidligere. Et annet hovedfunn er at de viktigste varekategoriene som handles nettopp er dagligvarer, brus og mineralvann, alkohol, tobakk og godteri som tilsammen utgjør 85 prosent av total grensehandel. Nærings- og fiskeridepartementet varsler samtidig at andre del av pilotprosjektet som måler grensekryssende netthandel etter planen skal publiseres i slutten av januar.

- Pilotprosjektet på den fysiske grensehandelen viser med all tydelighet behovet for politiske tiltak som bidrar til å snu grensehandelen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Samtlige varekategorier som inngår i grensehandelsbarometeret har lavere avgifter i Sverige enn i Norge. Det er videre opplagt at grensehandelsbarometeret må gå fra å være et pilotprosjekt til å være en permanent publikasjon som måler og analysere grensehanden på årlig basis, forsetter han. – Kunnskapen fra grensehandelsbarometeret må benyttes til politikkutforming som bidrar til å snu grensehandelen, fortsetter Brubakk.

Grensehandelsbarometeret bryter ned grensehandelen etter land, og varekategorier. Siden nærmere 90 prosent av grensehandelen er med Sverige, brytes grensehandelsdestinasjonene der ned etter sted. Ikke overraskende skjer nærmer 50 prosent av nordmenns samlede grensehandel i Strømstad og ved Nordby kjøpesenter ved Svinesund. Sammenliknet med en  tilsvarende undersøkelse i 2010 vokser andelen brus og sukkerholdige drikkevarer som andel av total grensehandel med nærmere 100 prosent. Det er også markante økninger i andelen handel med tobakk og alkohol. Disse to kategoriene vokser begge med nærmere 20 prosent sammenliknet med 2010.

Pilotprosjektet på grensehandelsbarometeret kan leses her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: