Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

29 resultater

Type dokument
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Notat til Stortingets Helse- og omsorgskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 2. Notat til Stortingets Klima- og energikomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 3. Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 4. Notat til Stortingets næringskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 5. Notat til Stortingets Finanskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 6. Høringsinnspill: Vogntog

  NHO Mat og Drikke støtter den foreslåtte åpning for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet.

 7. Høringsinnspill: Klimakur 2030

  Vårt høringssvar omfatter sentrale problemstillinger og forutsetninger for klimaomstilling i jordbrukssektoren, jfr. tiltak J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk og tiltak J02 Redusert matsvinn. For øvrige sektorer og tiltaksområder i Klimakur 2030 henvises det til høringssvar fra NHO.

 8. Høringsinnspill: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  NHO Mat og Drikke er bekymret over at gode intensjoner ikke følges opp i meldingen med flere og bedre eksempler på en mer praktisk undervisning og pedagogikk.

 9. Høringsinnspill: Forslag til nytt regelverk for innenlands bearbeiding av landbruksvarer

  NHO Mat og Drikke er positive til at det nå foreslås at søknadsbehandlingen samles på ett sted, og ikke lenger deles mellom landbruks- og tollmyndighetene. NHO Mat og Drikke er imidlertid kritisk til de øvrige forslag til endringer, og peker på at dagens system fungerer bra. Samtidig tar vi til orde for en skjerping av kontrollen, slik at ordningen ikke skal kunne bli misbrukt.

 10. Høringsinnspill: Fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi

  NHO Mat og Drikke støtter forslaget, og mener at en slik endring er i tråd med hensynene bak avgiftssystemet.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: