Publikasjonsarkiv

6 resultater

Type dokument
Velg område
6 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven mv.

    Innledningsvis presiserer vi at vi støtter prinsippene bak reklameforbudet som finnes i dag. Samtidig er vi opptatt av at regelverket er tilpasset dagens teknologiske situasjon og gir størst mulig klarhet for de som er omfattet av det.

  2. Kommentar til Folkehelsemeldinga

    Kommentarer til Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller.

  3. Forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

    NHO Mat og Drikke kan ikke gi sin tilslutning til at Mattilsynet gis anledning til å gi overtredelsesgebyr etter lov om matproduksjon og mattrygghet.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: