Publikasjonsarkiv

44 resultater

Type dokument
Velg område
44 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Endring i opplæringsmodell for vg3 landbruk

  Her kan du lese NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til forslaget om å endre opplæringsmodellen for VG3 landbruk. Høringsinnspillet ble sendt inn 28. september 2023.

 2. Utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven mv.

  Innledningsvis presiserer vi at vi støtter prinsippene bak reklameforbudet som finnes i dag. Samtidig er vi opptatt av at regelverket er tilpasset dagens teknologiske situasjon og gir størst mulig klarhet for de som er omfattet av det.

 3. Kommentar til Folkehelsemeldinga

  Kommentarer til Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller.

 4. Forslag til ny emballasjeforordning i EU

  NHO Mat og Drikke vil med dette høringsinnspillet understreke viktigheten av felles regelverk og etterlevelse i EU/EØS.

 5. Høringssvar: Grunnrenteskatt på havbruk

  Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom finansiering av offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskap, og som er tilpasset den internasjonale utviklingen og situasjonen i våre naboland.

 6. Notat til Stortingets næringskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: