Søk om pengestøtte til tiltak for å redusere sykefravær og frafall

Person som kutter deig i en stor industrimaskin.

Illustrasjonsfoto. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Nå er det åpnet for at alle bedrifter kan søke på midler for å få støtte til tiltak som er nøye utprøvd av IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

(Saken er sist oppdatert 14. mars 2024)

Hva må til for å søke?

Kravene for å kunne søke om midler er at man oppretter en partssammensatt arbeidsgruppe i bedriften som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket. Her skal man sørge for god involvering av alle berørte og dokumentere dette.

Dette er IA-bransjeprogrammet:

Som en del av den nye IA-avtalen fra 2019 ble det etablert 7 bransjeprogram som har som mål å mobilisere partene på bransjenivå til å forhindre sykefravær og frafall. Næringsmiddelindustrien er en av de 7 bransjene. Det er bedriftene som skal arbeide for å nå målene i IA-avtalen med støtte fra prosjektet.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av følgende tiltak:
  1. Basisprogram i ledelse
  2. Opplæring av verneombud, tillitsvalgte og ledere i samarbeid
  3. Ergonomikartlegging (les mer om ergonomi i næringsmiddelindustrien og prøv opplæringsspill her)
  4. Utarbeidelse av opplæringsfilm/-brosjyre
  5. En bra dag på jobb / Arbeidsmiljøhjelpen
  6. Norskopplæring
  7. Egne, kunnskapsbaserte tiltak - Dette er andre tiltak, godt forankret i kunnskap om forebygging og arbeidsmiljøarbeid

Dette er en partssammensatt gruppe:

En partssammensatt arbeidsgruppe består av representanter både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 
Slik søker du

For å søke, fyller du ut et skjema, som sendes til Caroline Dyrnes. Dyrnes er prosjektleder i IA-bransjeprogrammet. – Jeg behandler søknadene som til slutt godkjennes av bransjeprogrammets styringsgruppe, sier hun. Maksbeløpet som utbetales er på kr 150 000,-. Søknader på større beløp vil vurderes individuelt.Beløpet utbetales i etterkant basert på bilag til faktiske utlegg bedriften har hatt knyttet til gjennomføring av tiltaket.
Det skal skrives en rapport om tiltaket i etterkant av gjennomføring.

Ta kontakt med prosjektleder Caroline Dyrnes ved spørsmål. 

Søknadsfrist: 12. april 2024

Du finner søknadsskjemaet her

Du finner veileder til søknadsskjemaet her

Les også om Tines erfaring med å gjennomføre lederkurs

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: