Søk om pengestøtte til tiltak for å redusere sykefravær og frafall

Publisert

Illustrasjonsfoto. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Nå er det åpnet for at alle bedrifter kan søke på midler for å få støtte til tiltak som er nøye utprøvd av IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

Hva må til for å søke?

Kravene for å kunne søke om midler er at man oppretter en partssammensatt arbeidsgruppe i bedriften som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket. Her skal man sørge for god involvering av alle berørte og dokumentere dette.

Dette er IA-bransjeprogrammet:

Som en del av den nye IA-avtalen fra 2019 ble det etablert 7 bransjeprogram som har som mål å mobilisere partene på bransjenivå til å forhindre sykefravær og frafall. Næringsmiddelindustrien er en av de 7 bransjene. Det er bedriftene som skal arbeide for å nå målene i IA-avtalen med støtte fra prosjektet.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av følgende tiltak:
  1. Basisprogram i ledelse
  2. Opplæring av verneombud og tillitsvalgte i samarbeid (ferdigstilles vår 23)
  3. Ergonomikartlegging (les mer om ergonomi i næringsmiddelindustrien og prøv opplæringsspill her)
  4. Utarbeidelse av opplæringsfilm/-brosjyre
  5. En bra dag på jobb / Arbeidsmiljøhjelpen
  6. Norskopplæring
  7. Egne, kunnskapsbaserte tiltak - Dette er andre tiltak, godt forankret i kunnskap om forebygging og arbeidsmiljøarbeid

Dette er en partssammensatt gruppe:

En partssammensatt arbeidsgruppe består av representanter både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 
Slik søker du

For å søke, fyller du ut et skjema, som sendes til Caroline Dyrnes. Dyrnes er prosjektleder i IA-bransjeprogrammet. – Jeg behandler søknadene som til slutt godkjennes av bransjeprogrammets styringsgruppe, sier hun. Maksbeløpet som utbetales er på kr 150 000,-. Søknader på større beløp vil vurderes individuelt.Beløpet utbetales i etterkant basert på bilag til faktiske utlegg bedriften har hatt knyttet til gjennomføring av tiltaket.
Det skal skrives en rapport om tiltaket i etterkant av gjennomføring.

Ta kontakt med prosjektleder Caroline Dyrnes ved spørsmål. 

Søknadsfrist: 15. juni 2023, men det vil komme nye muligheter allerede til høsten.

Du finner søknadsskjemaet her

Du finner veileder til søknadsskjemaet her

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: