Stortinget skroter forslaget om fagbrev i skolen

Publisert

Automasjon - mann som jobber med tekniske justeringer på et samlebånd

Foto: Adobe Stock Foto.

Før påske i år la regjeringen frem sitt forslag til en fullføringsreform i videregående skole. Ett av mange forslag var at de elevene som ikke får læreplass skulle få et "likeverdig, to-årig løp" i videregående skole, kalt "fagbrev som elev".

En skepsis til realismen i dette forslaget ble hovedbudskapet fra NHO Mat og Drikke i høringsrunden med Utdannings- og forskningskomiteen. Stortinget har i behandlingen av meldingen skrotet hele forslaget.

- Dette er gledelig, og en helt riktig avgjørelse, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse- og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. - NHO Mat og Drikke er selvfølgelig for at elever som ikke får læreplass skal få et så godt tilbud som mulig. Men arbeidet med å få eleven ut i lære må prioriteres, og elever bør veiledes til å få skoleplass i utdanninger hvor det er læreplasser og arbeid til dem, sier Lynghaug.

- I matindustrien har vi flere læreplasser enn kvalifiserte søkere. Derfor mener vi at en bedre dimensjonering av utdanningstilbudet i fylkeskommunene, informasjonskampanjer og karriereveiledning er sentrale virkemidler for å øke fullføringsgraden. Det er mange gode tiltak som nå er vedtatt av stortinget, og fullføringsreformen, som er den største endringen i videregående opplæring siden Reform-94, vil bli innført fra høsten 2022.

De viktigste tiltakene i fullføringsreformen:
  • At alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse.
  • Å gi en plikt til å tidlig innsats i VGO.
  • Bedre tilpassede opplæringsløp.
  • At alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i VGO.
  • Tiltak for at flere skal få læreplass.
  • Mulighet til å ta flere fagbrev.
  • En rett til læreplass eller et likeverdig tilbud.
  • Foreslå en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til VGO for å fullføre og bestå.
  • Gjøre modulstrukturert opplæring til hovedmodell for opplæring for voksne.
  • Mer fordypning, relevant opplæring og valgfrihet.
Les også:

Fullføringsreformen må bli kvalitetsreform

Fullføringsreformen vedtatt i Stortinget, (regjeringens nettsider)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: