Søkertall for videregående: Positiv utvikling

Publisert

To personer i kjøttproduksjon.

Bedre søkertall til restaurant- og matfag. Foto: Sven Erik Knoff. Foto: Sven Erik Knoff

De nye søkertallene til videregående opplæring viser at trenden med synkende søkertall til restaurant- og matfaget nå er snudd. Samtidig blir "grønne" utdanninger, som naturbruk, stadig mer populære.

Bedriftene i mat- drikke og bionæringen har et stort behov for faglært arbeidskraft, og mange bransjer mangler lærlinger. NHOs Kompetansebarometer for 2021 viste at 55 prosent av NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter har behov for faglært arbeidskraft, og at det er vanskelig å få tak i lærlinger i mange av yrkesfagene.  – Bedriftene i mat- og drikkenæringen trenger faglært arbeidskraft. Selv om vi gjerne skulle hatt mye høyere søkertall, ser vi heldigvis nå tegn til at den årvisse nedgangen i søkningen til restaurant- og matfaget vi har sett over tid, har stoppet opp. Samtidig er det gledelig å se at både naturbruk og dyrefag blir stadig mer populære, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Grønne utdanninger er populære

Søkningen til utdanningsprogram for naturbruk viser også i år en liten økning. Til        vg1 Naturbruk er det 2573 søkere, noe som er en økning på nesten 10 prosent fra i fjor. I forbindelse med fagfornyelsen ble det noen endringer i tilbudsstrukturen, blant annet er det opprettet et nytt dyrefag med to års læretid som kan benyttes i smådyrklinikker, i kenneler, i dyrebutikker og alle steder hvor det er behov for dyrefaglig kompetanse. Det er positivt å se at 73 elever har nå søkt læreplass i dyrefaget; det er en god start, sier Brubakk I gartnerfaget som ble opprettet for et par år siden er det 32 søkere til læreplass.

Nedgangen har stoppet opp, men fortsatt for lav søkning

-Det var en økning på søkertallene i 2020 mange steder i landet i fjor, noe som gav en liten økning nasjonalt. Ser vi på de ulike landsdelene så spriker bildet noe mer. Selv om vi har hatt store prosentvise økninger i år i en del fylker, blant annet i Nordland med over 17 prosent, så ender vi omtrent på det samme søkertallet nasjonalt i år som i fjor. Noen fylker og skoler hadde en stor og gledelig økning i fjor, noe som gjør at selv med relativt god søkning i år viser statistikken en nedgang, sier Brubakk.

Brubakk skulle gjerne sett at søkningen til matfagene var høyere. -Mange mener at splittingen av det gamle vg2 Matfag til vg2 Baker og konditor og Vg2 Matproduksjon var et feilgrep, og at det er matproduksjon som står igjen som taperen. Det å splitte Vg2 Matfag var også en avgjørelse Faglig råd for Restaurant- og matfag tvilte seg frem til, men rådet valgte å satse på en opplæringsmodell som skulle gi best mulig opplæring for vg2-elevene, sier han.

Han sier at NHO Mat og Drikke vil følge utviklingen i disse fagene nøye fremover, og håper også at den nasjonale rekrutteringskampanjen som er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og arbeidslivets parter selv, vil gi en effekt frem mot neste søknadsfrist.

- Må snakke om dimensjonering

- En utfordring i den videregående opplæringen er dimensjoneringen. I en årrekke har vi latt 10-klassingene og deres førstevalg få være styrende i hvordan skole- og klasseoppsett skjer i fylkene. Når fylkeskommunene ikke i tilstrekkelig grad ser på hva som er arbeidslivets behov, og oppretter skoleklasser ut fra elevenes ønsker, blir resultatet at noen bransjer står uten lærlinger, og elever står uten læreplass og mulighet til å fullføre sin utdanning. Selvfølgelig skal elevens ønsker telle, men med bedre rådgivning og en dimensjonering som tar mer hensyn til arbeidslivets behov ville man kunne løse denne utfordringen på en smidigere måte, sier Brubakk.

Her kan du lese mer om årets søkertall på Utdanningsdirektoratets nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: