Utvalg foreslår tiltak for sunnere kosthold

Publisert

Helse- og omsorgsminsteren mottar ekspertutvalgets rapport.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol mottar rapporten fra utvalgsleder Geir Sverre Braut. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener at alle barn og unge bør få gratis frukt og grønt og beskyttes mot markedsføring av usunn mat og drikke. Det forslås også å innføre sukkeravgift på brus, at maten må sunnhetsmerkes og at porsjonene må bli mindre.

I Folkehelsemeldingen som ble lagt frem våren 2023 varslet regjeringen at den ville sette ned et ekspertutvalg for å utrede og foreslå effektive tiltak som kan bidra til et sunnere kosthold og reduserte sosiale forskjeller i befolkningen. Denne utredningen skal være en del av grunnlaget for å videreutvikle den fremtidige folkehelsepolitikken.

Ekspertutvalgets rapport ble 5. januar 2024 overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Utvalget foreslår fem konkrete tiltak som de mener bør innføres i Norge:

  • Gratis frukt og grønt til barn og unge
  • Avgift på sukkerholdig drikke
  • Forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge
  • Krav om obligatorisk matmerking av matvarens ernæringskvalitet på forsiden av pakningen
  • Reformulere mat og drikkeprodukter i sunnere retning og redusere porsjonsstørrelser

I tillegg omtales ni andre tiltak som utvalget mener er relevante, og som kan underbygge, supplere og forsterke de fem anbefalte tiltakene. Noen av disse er styrking av mat- og helsefaget i skolen og økt fokus på informasjon og kampanjer for sunnere matvalg.

- Grunnlaget for sunne matvaner som voksen dannes fra tidlig alder, vi mener derfor at styrking av mat og helsefaget i skolen er et viktig og godt tiltak. Vi merker oss også at det er positivt at ekspertutvalget er så tydelig på at intensjonsavtalen er en viktig arena for dialog og samarbeid og at samarbeidet bør videreføres, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Under overleveringen trakk utvalgets leder, prof. Geir Sverre Braut ved Universitet i Stavanger, frem at det pågående samarbeidet og dialogen mellom matbransjen og helsemyndighetene gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er et viktig bidrag for å fremme folkehelsen. Forslagene om å reformulere produkter og vurdere porsjonsstørrelser er tiltak som allerede inngår i intensjonsavtalen og som mat- og drikkenæringen arbeider med. Helsemyndighetene har på sin side forpliktet seg til å overvåke kostholdet i befolkningen, måle resultatene og påvirke forbrukerne gjennom kommunikasjonstiltak. Utvalget peker i rapporten på at det er behov for nye og oppdaterte data for å følge utviklingen på kostholdsområdet. 

Her kan du lese hele rapporten. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.
  • Petter Haas Brubakk
  • Administrerende direktør
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: