Revideringen av norske kostråd har startet

Publisert

Skjermbilde fra nettsidene til Helsedirektoratet

Foto: Lisa Westgaard

Helsedirektoratet skal revidere de norske kostrådene. NHO Mat og Drikke har gitt innspill til prosessen på vegne av næringen.

Det er de nasjonale kostrådene som danner grunnlaget for hva som er et sunt og helsefremmende kosthold og som gir føringer for folkehelsearbeidet, blant annet gjennom samarbeidet i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025.

Dette er NNR 2023

NNR 2023 er en rapport som summerer opp kunnskap på kostholdsområdet. NNR er et felles nordisk og baltisk samarbeid, og Nordisk ministerråd er oppdragsgiver. NNR 2023 danner grunnlaget for revideringen av de norske kostrådene.

NNR 2023

De norske kostrådene skal nå revideres, og det er de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR 2023) som skal utgjøre kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet. Det er Helsedirektoratet som har ansvaret både for å utarbeide og revidere nasjonale kostråd og næringsstoffanbefalinger i Norge. Som start på arbeidet inviterte direktoratet til rådslag 18. januar 2024 for å få innspill om hva som er viktig når rådene skal formuleres.

NHO Mat og Drikke deltok på rådslaget og holdt et innlegg på vegne av mat-, drikke- og bionæringene. Det var særlig fire poenger som NHO Mat og Drikke trakk frem:

  • Høy tillit til kostrådene er avgjørende for at flest mulig skal velge sunnere
  • Det må være samsvar mellom styrken i kunnskapsgrunnlaget (NNR2023) og de konklusjonene som trekkes i nye kostråd
  • Kostrådene må formuleres slik at de er lette å forstå og bidrar til matglede og motivasjon
  • Nye kostråd må følges opp med økte ressurser til informasjonstiltak fra helsemyndighetene.

- For å opprettholde en høy tillit til kostrådene er det viktig at rådene er kunnskapsbaserte og at det er samsvar mellom styrken i kunnskapsgrunnlaget i NNR2023, de konklusjonene som trekkes og dermed hvordan de endelige kostrådene formuleres. Rådene må også formuleres slik at de oppleves som relevante og realistiske å oppnå for folk flest. Dessuten må ordlyden i rådene vurderes nøye for å unngå at misforståelser oppstår, sier Anna Maria Karlsen som er fagsjef for matpolitikk i NHO Mat og Drikke.

For å få flest mulig til å følge kostrådene, og faktisk spise sunnere, må forbrukerne også få vite om hva som er et anbefalt kosthold. Det betyr at informasjonstiltak fra helsemyndighetene blir viktig, og at det må komme økte ressurser til dette arbeidet.

Utover våren vil Helsedirektoratet legge ut utkast til kostråd på offentlig høring. NHO Mat og Drikke vil følge prosessen for nye kostråd tett og vil levere høringsuttalelse med konkrete innspill til formuleringene av de enkelte rådene når det åpnes for dette.

- Å bidra til god helse i befolkningen er en del av mat- og drikkenæringens samfunnsansvar. Vårt viktigste bidrag er gjennom å tilby mat og drikke som gjør det enklere å ta sunne valg. Derfor legger vi også ned mye innsats og ressurser for å nå målsetningene i samarbeidet om intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Hvordan kostrådene formuleres er svært viktig som grunnlag for samarbeidet, sier Karlsen.

Helsedirektoratet har i sin tidsplan at de reviderte kostrådene skal legges frem tidlig høsten 2024.

Her kan du lese mer om rådslaget

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: