Treghet gir konkurranseulempe

Publisert

Nærbilde av globus

Foto: Pexels

EØS-avtalen er svært viktig for norsk næringsliv, konkluderer en ny offentlig utredning, men understreker samtidig betydningen av tidligere innsikt i EU-prosesser og at tempoet i gjennomføringen av EØS-lovgivningen må økes.

Den nye utredningen NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer ble presentert av utvalgsleder og avdelingsleder i Fellesforbundet, Line Eldring 11. april. NHO Mat og Drikke mener utredningen har en god, grundig og omfattende gjennomgang av Norges erfaringer og utbytte av EØS-avtalen de siste ti årene. - Eldringutvalget har en rekke tilrådninger som er viktige også for næringslivet og mat- og drikkenæringen, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Utredningen peker først og fremst på at EØS-avtalen har stor betydning for samfunnslivet og gir næringslivet full adgang til EUs indre marked. Den ivaretar samtidig bl.a. mat- og drikkenæringens defensive interesser, ved at tollvernet for landbruksprodukter er knyttet til avtalen. EØS-avtalen er også viktig for forsyningssikkerhet, vekst og produktivitet.

- NHO Mat og Drikke støtter utvalgets konklusjoner om at EØS-avtalen er svært viktig for norsk næringsliv. Det er lite sannsynlig at mat- og drikkenæringen i et lite land som Norge kan opprettholde sin produktivitet og konkurransekraft uten å ta del i de internasjonale verdikjedene som skjer i EØS, sier Brubakk.

Eldringutvalget peker på at det betydelige etterslepet i gjennomføringen av EØS-lovgivningen i Norge er en stor utfordring i forholdet til EU. Norge er forpliktet til en god gjennomføring av EØS-lovgivning, samtidig som denne er viktig for at næringslivet i Norge og i EU har markedsadgang på like vilkår. Gjennomføringen av EØS-lovgivning i norsk rett er viktig for at mat- og drikkenæringen i Norge har samme regelverk og rammevilkår innenfor viktige områder som bl.a. mattrygghet, veterinærregler og klimastandarder som konkurrenter og samarbeidspartnere i EUs indre marked.

NHO Mat og Drikke støtter utvalgets tilrådning om at etterslepet i gjennomføring av EØS-lovgivningen i Norge uten forsinkelser må reduseres. -Forsinket gjennomføring er en betydelig konkurranseulempe for norsk næringsliv når den konkurrerer i hjemmemarkedet og i EØS, sier Brubakk.

Utvalget peker også på at Norges handlingsrom i EØS-avtalen begynner med kunnskap om EUs politikk- og regelverksutvikling på et tidlig tidspunkt. Dette må følges opp i norsk forvaltning med rask og god involvering i EUs arbeid, og god gjennomføring, håndheving og veiledning av EØS-lovgivningen i Norge.

Eldringutvalget er tydelig på at norsk forvaltning må ha mer kapasitet og bedre kompetanse til å både påvirke utformingen av, og gjennomføre av EØS-lovgivningen i Norge. – Dette er positive og viktige tilrådninger. Mat- og drikkenæringen ønsker at Norge skal forsterke innsatsen med tidlig påvirkning av EUs regelverksutvikling, og at næringsinteressene og de som kjenner de faktiske forholdene involveres på en systematisk og god måte, sier Brubakk.
NHO Mat og Drikke vil nå gå dypere inn i utvalgets vurderinger og tilrådninger tar sikte på å gi høringsinnspill til rapporten.

Bli med på Indre markedskonferansen 2024 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: