148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker

Tomflasker sett ovenifra

Foto: Unsplash, Thomas Picauly.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 16. april 2023)

For lønnsoppgjøret 2023, følg med her

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

- Vi er fornøyde med å ha blitt enige med NNN i meklingen om Bryggeri- og mineralvannsoverenskomsten, sier Nikolai Astrup Westlie, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO Mat og Drikke.

- Meklingen har vært effektiv, og har funnet sted i en konstruktiv tone. NHO Mat og Drikke har fastholdt vår posisjon i det prinsipielle spørsmålet som var hovedårsaken til at forhandlingene i første omgang ikke ført frem. Samtidig har vi blitt enig med NNN om å tydeliggjøre prosessen rundt lokale forhandlinger, noe vi forstår har vært viktig for arbeidstakersiden, sier Westlie.

I tillegg til utvalgsarbeid om ny struktur på tariffavtalen ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
 • Ansiennitetstillegg etter 1 år i bedriften økes med kr 42,- til kr. 142 pr. uke (virkning fra 1. mai 2022)
 • Justering av fagarbeidertillegg med kr 0,50 til kr 14,- (virkning fra 1. mai 2022)
 • Ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger

Den 17. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av meklingsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Meklingsportokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022:

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Greta Furset, Coca-Cola Europacific Partners Norge AS

Karl Johan Kolltveit, Ringnes AS

Kjersti Selvik, Hansa Borg Bryggerier ASA

Morten Gran, Grans Bryggeri AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 148 Bryggerier og mineralvannfabrikker:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

13. november 2020 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund om at forhandlingsresultatet på overenskomst 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker er vedtatt etter uravstemning.

Partene ble i meklingen blant annet enige om følgende:     
 • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1. mai 2020. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen. 
 • Minstelønnssatsen økes til kr. 189,30 pr. time fra 1. mai 2020.
 • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,50 - fra 1. oktober 2020. Av økningen på kr. 1,50 gis kr. 1,00 utgående effekt.

- Den totale kostnaden for dette oppgjøret vil avhenge av hvordan bedriftene håndterer den lokale lønnsdannelsen, avslutter Brubakk. 

Møtebok og protokoll fra Riksmekler. 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Wille

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: