NHO Mat og Drikke

Innhold

Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker - overenskomst nr 148

Her har vi samlet alt du trenger å vite om overenskomst nr 148.

Lønnsoppgjøret 2019

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 2,50 kr pr time til alle omfattet av overenskomsten. Minstelønnssatsen i overenskomsten økes fra 1. april 2019 med kr 3,00. Det betyr at minstelønnssatsen går fra 180,70 pr time til 183,70 pr time.

Lønnsreguleringer som følge av det sentrale oppgjøret skal skje med virkning fra 1. april 2019. (Alle kronebeløp gjelder for arbeidstid 37,5 timer per uke).

Medarbeidere som har sluttet før dagens vedtakelse, har ikke krav på lønnsregulering og etter-betaling fra 1. april. Det samme gjelder medarbeidere som ble ansatt etter 1. april, med mindre disse er lønnet lavere enn ny minstelønnssats i overenskomsten. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før vedtakelsen (23. april 2019).

Det skal ikke iverksettes lokale forhandlinger før vedtakelse av oppgjøret 23. april 2019.

Eksempel på gjennomføring av oppgjøret:

1) Arbeidstaker med høyere lønn enn tidligere minstelønnssats på 180,70 kr pr. time
  • Arbeidstaker skal ha et lønnstillegg på 2,50 kr pr. time pr. 1. april 2019. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg.
  • Dette gjelder alle ansatte som har en grunnlønn (tariffens minstelønn + lokalt eller personlig tillegg) over 180,70 kr pr. time. Tariffestede tillegg som ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg m.m. regnes ikke som del av grunnlønn
2) Arbeidstaker som ligger på minstelønnssats på 180,70 kr pr. time
  • Arbeidstaker får sinn lønn hevet til ny minstelønn på 183,70 kr pr. time. Altså et tillegg på 3,- kr pr. time. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg.
  • Dette gjelder alle ansatte som lønnes etter tariffens minstelønn og ikke har lokalt eller personlig tillegg. Tariffestede tillegg som ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg m.m. kommer i tillegg.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2019 består av:

Greta Furset, Coca-Cola Drikker AS

Karl Johan Kolltveit, Ringnes AS

Kjersti Selvik, Hansa Borg Bryggerier ASA

Morten Gran, Grans Bryggeri AS

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: