Listen med bedrifter som blir tatt ut i en eventuell streik er klar

Tomflasker sett ovenifra

Foto: Unsplash, Thomas Picauly

Lønnsoppgjøret 2022: 33 bedrifter med til sammen 863 ansatte blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige ved mekling på overenskomst 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker.

(Denne saken er sist oppdatert 19. mai 2022)

 Torsdag 19. mai mottok NHO Mat og Drikke plassfratredelsen fra NNN. 33 bedrifter med til sammen 863 ansatte blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige ved mekling.

Meklingen starter kl. 10:00 onsdag 25. mai med frist samme dag kl. 24:00.

Bedrift Antall ansatte som tas ut i eventuell streik
Aass Bryggeri AS 24
Arendals Bryggeri AS 19
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Sør Fem eller færre
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Midtre Fem eller færre
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Sør Fem eller færre
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Region Vest Fem eller færre
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Sør Fem eller færre
Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Avd Sør 101
E C Dahls Bryggeri AS 11
Grans Bryggeri AS 29
Hansa Borg Brygg. ASA Bergen 64
Hansa Borg Brygg. ASA Sarpsborg 37
Hansa Borg Bryggerier ASA Avd. Kr.Sand 17
Macks Ølbryggeri AS 40
Ringnes AS avd Arendal Fem eller færre
Ringnes AS avd Bergen Fem eller færre
Ringnes AS avd Bodø Fem eller færre
Ringnes AS avd Forus Fem eller færre
Ringnes AS avd Gjelleråsen 27
Ringnes AS Avd Hamar Fem eller færre
Ringnes AS avd Larvik Fem eller færre
Ringnes AS avd Trondheim 9
Ringnes Supply Company AS avd Arenda 9
Ringnes Supply Company AS avd Bergen 12
Ringnes Supply Company AS avd Borgeskogen 8
Ringnes Supply Company AS avd ECD 15
Ringnes Supply Company AS avd Farris 13
Ringnes Supply Company AS avd Forus 9
Ringnes Supply Company AS avd Gjelleråsen 326
Ringnes Supply Company AS Avd Hamar 6
Ringnes Supply Company AS avd lmsdalen 6
Telemark Kildevann AS 9
Voss Production AS 45

Du finner mer informasjon i veilederen Streik - skritt for skritt på Arbinn.

Ved å følge lenkene i veilederen finner du nyttig informasjon om mekling og streik, herunder eksempler på blant annet betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift, informasjon om nedkjøringsavtaler og muligheter for å søke om dispensasjon fra streiken, samt hvem som kan arbeid i forbindelse med streik.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022:

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Minstelønnssatsen i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke økes pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2022.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Greta Furset, Coca-Cola Europacific Partners Norge AS

Karl Johan Kolltveit, Ringnes AS

Kjersti Selvik, Hansa Borg Bryggerier ASA

Morten Gran, Grans Bryggeri AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 148 Bryggerier og mineralvannfabrikker:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

13. november 2020 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund om at forhandlingsresultatet på overenskomst 148 - Bryggerier og mineralvannfabrikker er vedtatt etter uravstemning.

Partene ble i meklingen blant annet enige om følgende:     
  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1. mai 2020. Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen. 
  • Minstelønnssatsen økes til kr. 189,30 pr. time fra 1. mai 2020.
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,50 - fra 1. oktober 2020. Av økningen på kr. 1,50 gis kr. 1,00 utgående effekt.

- Den totale kostnaden for dette oppgjøret vil avhenge av hvordan bedriftene håndterer den lokale lønnsdannelsen, avslutter Brubakk. 

Møtebok og protokoll fra Riksmekler. 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: