Kompetansebehovsutvalget (KBU)

Holden presenterer rapporten

Steinar Holden legger frem andre delrapport om kompetansebehov.

Kompetansebehovsutvalget ble etablert i 2017 med mandatperiode til 31. mai 2020. 10. februar 2020 la utvalget frem sin tredje og siste rapport. Formålet med KBU har vært å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov.

Utvalget har bestått av representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere, forskere og departementer. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo har ledet utvalget. Utvalget har gjennom sitt treårige arbeid lagt hovedvekt på samfunnets, og særlig arbeidslivets, behov for kompetanse.

Den første rapporten ble lagt frem i slutten av januar 2018, Fremtidige kompetansebehov I.

1. januar 2019 la utvalget frem sin andre rapport, Fremtidige kompetansebehov II.

10. februar 2020 la utvalget frem sin tredje rapport, Fremtidige kompetansebehov III.

Det er Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse- og utdanningspolitikk, som har fulgt arbeidet til utvalget for NHO Mat og Drikke.

Det har blant annet vært viktig for NHO Mat og Drikke at NHOs kompetansebarometer har blitt tatt med inn i utvalgsarbeidet. Denne undersøkelsen gir en unik kunnskap og er et viktig verktøy for å vite hvor skoen trykker.

Videre har rapportene fra utvalget pekt på at de kognitive, estetiske, kritiske, digitale, sosiale og emosjonelle ferdighetene vil få større betydning i fremtiden. Dette er helt i samsvar med NHO Mat og Drikkes syn, og legger føringer for videre arbeid på dette feltet. Disse egenskapene formes i tidlig alder. Derfor har vi blant annet engasjert oss i fagfornyelsen i grunnskolen, i tillegg til videregående opplæring og høyere utdanning.

(Arbeidet i Kompetansebehovsutvalget er avsluttet, og denne saken er sist oppdatert 9. mars 2020)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug
  • Espen Lynghaug
  • Spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: