Savner respons fra regjeringen

Nyhet

Publisert

Stortingets næringskomite arrangerte åpen høring om konkurranseforholdene i dagligvaresektoren.

- At det på kort tid kommer tre representantforslag om konkurransevilkårene i norsk dagligvare tolker vi som et tegn på Stortingets utålmodighet med regjeringens manglende oppfølging av saken. Det er en oppfatning vi deler, sa Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke under høringen av forslaget i næringskomitéen.

Stortingets næringskomité arrangerte onsdag 27. april en åpen høring om de tre representantforslagene. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, innledet med å etterlyse både sittende og foregående regjerings manglende oppfølging av vedtak Stortinget allerede har gjort i denne saken. – Arbeidet som allerede er gjort, representerer et gjennomarbeidet og omfattende grunnlag for tiltak som vi mener vil kunne styrke konkurransen i verdikjeden. Det bør følges opp, sa han. Han fremholdt videre at det alltid må være en høy terskel for eventuelle markedsinngrep utover det som følger av konkurranseloven og annen alminnelig lovgivning. -Det må gjennomføres faglig uavhengige analyser som grundig konsekvensvurderes før noe besluttes slik at man unngår utilsiktede konsekvenser, som for eksempel svekket konkurranse, høyere forbrukerpriser og økt import, sa Brubakk.

Støtter ikke et forbud mot EMV

Ett av representantforslagene kom fra Venstre og har som formål å sikre like konkurransevilkår for uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV) i dagligvaremarkedet. NHO Mat og Drikke skriver i sitt svar at de ikke støtter et forbud mot EMV, men at det er behov for regulereringer som sikrer en velfungerende konkurranse i markedet og støtter forslaget om at regjeringen må arbeide videre med dette. – Stortinget vedtok enstemmig at EMV ikke må få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon, sa Brubakk. Han var tydelig på at dersom man skal komme videre i arbeidet, må regjeringen utarbeide et beslutningsgrunnlag til Stortinget som sier noe om:

  1. Hvor stor andel EMV utgjør og hvordan utviklingen går;
  2. Om det er riktig at det foregår kryssubsidiering mellom merkevarene og EMV,
  3. Hvor stort problem det er at dagligvaregrupperingene som kunder får tilgang til informasjon fra produsentene samtidig som de konkurrerer med sine egne merker;
  4. Om EMV faktisk fører til mer innovasjon, eller om det bidrar til redusert konkurranse og færre valgmuligheter
  5. Om er det en underhåndheving av immaterielle rettigheter som må møtes med regulatoriske tiltak?
Konkurransetilsynets uavhengige rolle og myndighet

Til SVs forslag om mer rettferdige konkurransevilkår er NHO Mat og Drikke tydelig på at mat- og drikkeprodusentene ønsker et størst mulig mangfold av kunder og ikke er tjent med store forskjeller i dagligvaregrupperingenes innkjøpsbetingelser. Brubakk understreket tydelig Konkurransetilsynets uavhengige rolle og myndighet i denne saken: - Det er ingen andre enn Konkurransetilsynet som med full uavhengighet til kommersielle næringsinteresser som har nødvendig innsyn og kompetanse til å kunne danne seg et fullstendig bilde av hvilke ulikheter som gjør seg gjeldende mellom innkjøpsbetingelsene til dagligvaregrupperingene i konkurranse med hverandre. Og det er nettopp det Konkurransetilsynet nå undersøker, sa Brubakk.

I sitt svar til næringskomitéen skriver NHO Mat og Drikke følgende om forventningene til Konkurransetilsynets arbeid: "Følgelig må det forventes at Konkurransetilsynet:

  1. Følger opp det som eventuelt vurderes som enkeltstående brudd på konkurranseloven, og i så fall håndtere slike i tråd med lovens bestemmelser;
  2. Foreslår tiltak, anmoder om utvidede hjemler eller ber om økte ressurser dersom dette er nødvendig for å sikre virksom konkurranse i dagligvaremarkedet."

Les NHO Mat og Drikkes høringssvar her: 220427 Notat til næringskomiteen - Kommentarer til representantforslag om dagligvaremarkedet..pdf

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: