Mål og innsatsområder for intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold 2022-2025 er signert av helsemyndighetene ved helse- og omsorgsministeren, næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, serveringsbransjen og dagligvarehandelen. Denne avtalen viderefører samarbeidet fra den tidligere intensjonsavtalen for perioden 2016-2021.

Avtalen omfatter seks innsatsområder med tilhørende mål. For fullstendige målformuleringer les mer om avtalen her.

1. Reduksjon av salt

Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 7 g pr. dag innen 2025. Partene skal i medhold av denne avtalen bidra til at dette målet nås, innenfor avtalens grunnleggende forutsetninger. Helsemyndighetene har et særskilt ansvar for at målet nås.

2. Reduksjon av tilsatt sukker

Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler/matretter og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at kostens innhold av tilsatt sukker er redusert til 10 energiprosent innen 2025.

3. Reduksjon av mettet fett

Reduksjon av mettet fett i næringsmidler/matretter og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at kostens innhold av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2025.

4. Økt forbruk av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

Øke befolkningens forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser.
Se også omtale av arbeidet i innsatsområdet på #MerAv.

5. Påvirkning av forbrukeratferd

Arbeidet i innsatsområdet skal bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker. Eksempler på virkemidler kan være merking, slik som Nøkkelhullet, 5 om dagen, Godfisk og Brødskala`n, aktiviteter og tiltak under #MerAv-arbeidet og annet.

For Nøkkelhullet har partene som mål å arbeide for økt omsetning av nøkkelhullprodukter.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen

Målet med monitorering er å sikre gode data for å vurdere om man har utarbeidet hensiktsmessige målrettede tiltak, og om avtalepartenes innsats bidrar til oppnåelse av mål.

Bedrifter som velger å slutte seg til intensjonsavtalen og arbeidet for et sunnere kosthold og bedre folkehelse gjennom å signere en tilslutningsavtale velger hvilke av mål- og innsatsområdene 1 - 4 bedriften skal slutte seg til ut fra hva som er relevant for bedriften og de produktene den produserer. Det betyr at tilslutningsavtalen for den enkelte bedrift vil være unik ut fra hvilke mål og innsatsområder bedriften slutter seg til.

Alle som signerer avtalen skal også arbeide med innsatsområde 5 og 6.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: