Mål og innsatsområder for intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er signert av helsemyndighetene ved helse- og omsorgsministeren, næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, serveringsbransjen og dagligvarehandelen. Den nåværende intensjonsavtalen gjelder fra desember 2016 og frem til og med 2021. Partene har også signert ny avtale for videreføring av arbeidet fra 2022 til 2025.

Avtalen omfatter seks innsatsområder med tilhørende mål. For fullstendige målformuleringer, se Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2016-2021 og Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025.

1. Reduksjon av salt

Mål 2021:
Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom Saltpartnerskapet. Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021.

Mål 2025:
Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 7 g pr. dag innen 2025. Partene skal i medhold av denne avtalen bidra til at dette målet nås, innenfor avtalens grunnleggende forutsetninger. Helsemyndighetene har et særskilt ansvar for at målet nås.

2. Reduksjon av tilsatt sukker

Mål 2021:
Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021.

Mål 2025:
Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler/matretter og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at kostens innhold av tilsatt sukker er redusert til 10 energiprosent innen 2025.

3. Reduksjon av mettet fett

Mål 2021:
Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2021.

Mål 2025:
Reduksjon av mettet fett i næringsmidler/matretter og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at kostens innhold av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2025.

4. Økt forbruk av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

Mål 2021:
Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent, i tråd med regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

Mål 2025:
Øke befolkningens forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser.
Se også omtale av arbeidet i innsatsområdet på #MerAv.

5. Påvirkning av forbrukeratferd 

 

6. Monitorering av måloppnåelse

 

 

Bedrifter som velger å slutte seg til intensjonsavtalen og arbeidet for et sunnere kosthold og bedre folkehelse gjennom å signere en tilslutningsavtale velger hvilke av mål- og innsatsområdene 1 - 4 bedriften skal slutte seg til ut fra hva som er relevant for bedriften og de produktene den produserer. Det betyr at tilslutningsavtalen for den enkelte bedrift vil være unik ut fra hvilke mål og innsatsområder bedriften slutter seg til.

Alle som signerer avtalen skal arbeide med innsatsområde 5 og 6. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: