NHO Mat og Drikke

Innhold

Mål og innsatsområder for intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er signert av helsemyndighetene ved helse- og omsorgsministeren, næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen. Avtalen gjelder fra desember 2016 og frem til og med 2021.

Avtalen omfatter seks innsatsområder:

  1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom saltpartnerskapet. Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025.

  2. Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon av befolkningens inntak av tilsatt sukker. Partene har som mål at befolkningens inntak av tilsatt sukker er redusert med minst 12,5 % innen 2021.

  3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen. Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2018 målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

  4. Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i tråd med regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

  5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

  6. Monitorering av måloppnåelse.

Bedrifter som velger å slutte seg til intensjonsavtalen og arbeidet for et sunnere kosthold og bedre folkehelse gjennom å signere en tilslutningsavtale velger hvilke av mål- og innsatsområdene bedriften skal slutte seg til ut fra hva som er relevant for bedriften og de produktene den produserer. Det betyr at tilslutningsavtalen for den enkelte bedrift vil være unik ut fra hvilke mål og innsatsområder bedriften slutter seg til.

Alle som signerer avtalen skal arbeide med innsatsområde 5 og 6. 

Innen 1. juli 2019 skal det foretas en grundig vurdering av status for alle innsatsområdene som er omfattet av avtalen.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: