Utvalg skal utrede tiltak for å halvere matsvinnet, inkludert en matkastelov

Publisert

Nærbilde av gulrøtter

Foto: Irina Blok on Unsplash. Foto: Irina Blok

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Landbruksminister Sandra Borch presenterte 7. februar 2023 et utvalg som skal utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget skal blant annet komme med forslag til en matkastelov. Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, skal lede utvalget.

- At mat som produseres ikke blir spist, er et stort ressurs- og miljøproblem. Dette må reduseres kraftig. Regjeringen har allerede et godt samarbeid med matbransjen om redusert matsvinn, og det er redusert med ti prosent fra 2015. Dette er imidlertid ikke nok. Vi fører nå videre samarbeidet ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030, sier Espen Barth Eide.

- I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, og med bransjens kunnskap og eierskap får vi en best mulig utredning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

I 2020 ble det kastet 84,7 kg mat per innbygger i Norge.

- Å få i gang en omstilling for å redusere matsvinnet, krever virkemidler fra myndighetens side, og endringer i verdikjeden for mat og hos forbrukerne, sier Barth Eide.

- Vi er glade for at NHO Mat og Drikke og Matvett har tatt utfordringen og vil lede utvalget som nå skal utrede en helthetlig tiltakspakke for å redusere matsvinnet, og vi ønsker at de øvrige medlemmene i utvalget skal representere hele spekteret av aktører, sier landbruks- og matministeren.

- Resultatene fra arbeidet med Bransjeavtalen er et godt utgangspunkt for vurdering av både nye og forsterkede virkemidler som må til for at vi samlet skal nå halveringsmålet i 2030. Jeg ser frem til en konstruktiv prosess sammen med det brede og faglig sterke utvalget som myndighetene nå har satt ned, sier leder av matsvinnutvalget og administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Utvalget er satt sammen av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene, alle med interesse i å redusere matsvinnet. Matsentralene og ideelle organisasjoner gjør en betydelig jobb for å redde mat fra å bli kastet, og forbruker- og miljøorganisasjoner setter et viktig fokus på miljøutfordringene knyttet til matsvinn, og hvordan vi alle kan bidra til å skape endring.

- Vi opplever at det er et stort engasjement i næringslivet og andre samfunnsaktører for å få ned klima- og miljøavtrykket fra matsvinnet. Klarer vi å halvere matsvinnet innen 2030, kan det bidra med utslippsreduksjoner på opptil 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier klima- og miljøministeren.

Følgende aktører vil sitte i utvalget:
 • NHO Mat og Drikke
 • VIRKE
 • NHO Service og handel
 • Dagligvarehandelens miljøforum (DMF)
 • Norges bondelag
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Framtiden i våre hender
 • Sjømat Norge
 • Forbrukerrådet
 • Matsentralen
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning
 • NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • SINTEF Ocean

Denne saken er en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: