Medlemspraten: AT Skog SA

Portrett av Øynes

Anders R. Øynes, administrerende direktør i AT Skog SA.

Visste du at det i dag er tre ganger så mye skog i Norge enn det var for 100 år siden? – Det er et stort potensial for å øke hogstaktiviteten i vårt bærekraftige skogbruk, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9100 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrift, tilhørende tjenester innenfor skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. I tillegg har AT Skog et betydelig engasjement i sagbruksnæringen og fornybar energi.

Her plantes det ut ny skog.

Opplever gode tider

AT Skog er avhengige av at markedet, både internasjonalt og nasjonalt, etterspør råvarer og produkter av tre. For øyeblikket er det gode tider for skogbruk.

- Vi ser for oss høy aktivitet i 2021. Ut fra markedsforholdene er det all grunn til å se lyst på veien videre. Under usikkerhet er det jo ikke lett å spå om prisutvikling, men prisnivået på sagtømmer er på et historisk høyt nivå nå, sier Anders.

Posisjonerer seg for vekst

AT Skog har gjennom 2020 jobbet med å posisjonere seg bedre for å ta del i de strukturelle endringene de ser i samfunnet. – Et første steg i dette er overtagelsen av Telemarksbruket og Eikås sagbruk. Å innta en større rolle i verdikjeden er med på å sikre tømmerets rettmessige verdi og i tillegg øke den lokale verdiskapingen. Dersom vi får til økt bruk av tre i bygg, vil også etterspørselen øke, sier Anders.

På kaia lastes tømmer av bilen og lagres for båttransport.

Den norske skogen vokser og blir større og større for hvert år som går. I dag er det tre ganger så mye skog i Norge enn det var for 100 år siden. – Det er med andre ord et potensial for å øke hogstaktiviteten i vårt bærekraftige skogbruk, forklarer han.

Skogen må spille en sentral rolle

Dersom Anders hadde fått en prat med statsministeren, ville han ha brukt tiden til å snakke om skogen som en av de viktigste fornybare ressursene vi har.

– Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor oljenæringen blir sponset så kraftig med statlig tilskudds- og støtteordninger. I klimasammenheng vil skognæringen spille en avgjørende rolle fremover. Da er det avgjørende at man stimulerer til økte investeringer i fastlands-Norge der vi kan ta fornybarressursene våre i bruk. Det trengs gode statlige rammevilkår som skaper forutsigbarhet – også for å utløse kapital fra private investorer i skog- og trenæringen. Det er aldri for sent å bli en fremtidsrettet fornybarnasjon hvor skogen igjen spiller en sentral rolle, sier Anders.

Birger Langkås kjører tømmer for AT Skog.

Særlig viktig i vanskelige tider

For AT Skog er det viktig med en forankring i arbeidsgiverspørsmål, næringsutvikling og generell veiledning. – Spesielt er medlemskapet i NHO og NHO Mat og Drikke verdifullt i vanskelige tider, som nå under pandemien med stadig endringer i rammebetingelsene. Samtidig er det viktig at NHO står foran og representerer et bredt næringsliv i utformingen av nasjonal politikk, avslutter Anders.

Besøk:
Medlemspraten

I NHO Mat og Drikkes serie “Medlemspraten” tar vi en prat med medlemsbedrifter for å høre hva som opptar dem. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Hege Guttormsen.

 

Les flere intervjuer i samme serie her

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i NHO Mat og Drikke.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: