Medlemspraten: Wangensten

Portrett Edgar Linn

Edgar Linn, daglig leder i Wangensten AS.

Edgar Linn, daglig leder i Wangensten AS legger ikke skjul på at situasjonen i verden opptar han mye for tiden. – Både pandemi og krig har gitt store variasjoner i pris på innsatsfaktorer som vi er avhengige av. I tillegg kommer de høye strømprisene, sier rakfisk-sjefen.

Wangensten AS er en familiebedrift som i dag blir drevet av fjerde generasjon. Produksjonen startet på gården Færden i Vestre Slidre, hovedsakelig av villfisk fisket i Vasetvatnet. - Fra 70-tallet har regnbueørret fra oppdrett vært råvaren og basis for produksjonen av rakfisk, og vi er Norges største produsent av rakfisk, forteller Edgar.

I dag holder Wangensten AS til på Leira i Valdres, i det som en gang var Nord-Aurdal meieri. De bruker om lag 200 000 kg fisk til rakfiskproduksjonen hvert år, som nå går hele året rundt med ca. 10 personer knyttet til produksjon. - Vi har gjennom mange år jobbet for å være til stede i dagligvarehandelen, og i høysesongen oktober-desember finnes våre produkter nå i butikker over hele landet, smiler han.

Fra matauk til festmat

Raking eller fermentering er en gammel tradisjonsrik måte å ta vare på fisk, og den tidligste beskrivelsen funnet om rakfisk er fra ei kirkebok i Jämtland datert 1348. Bakgrunnen for at man startet med denne behandlingsformen av fisken handlet om matauk og sikring av vintermat i innlandsområder uten tilgang på fersk fisk året rundt. - I dag er rakfisk blitt mer festmat som ofte nytes i tiden før jul. Det gir oss en hektisk salgsperiode for våre produkter, sier Edgar.

Ustabile tider

Å produsere rakfisk er en utfordrende prosess. Råvaren kjøpes inn og legges til modning gjennom hele vinter- og vårperioden, og man er alltid like spent om høsten når buttene skal åpnes og årets rakfisk er klar for vakuumpakking og salg. - For oss er derfor stabile og langsiktige rammebetingelser viktig. Gjennom hele pandemien har vi opplevd mye variasjon i pris og tilgang på for eksempel emballasje og forbruksartikler som har vært vanskelig å manøvrere gjennom, sier Edgar.

Han forteller at krigen i Ukraina gjort dette markedet enda mer ustabilt, noe som driver priser og leveringstider opp. - De skyhøye strømprisene en utfordring for produksjonsbedrifter. Det meste av strøm vi bruker er knyttet til produksjon og kjøling av modningsrom, og vi får dermed en kraftig utgiftsøkning som vi ikke kan unngå hvis vi skal produsere trygg mat, sukker han.

Spent på kostnadsbildet

- Det som opptar oss mye nå er hvordan kostnadsbildet både for bedrifter og private påvirkes. Rentene økes, prisene på både mat og andre varer blir høyere, energikostnadene øker og vi har en mer uforutsigbar tid foran oss. Gjennom pandemien har vi opplevd en god utvikling i salg og produksjon, og nå er vi veldig spente på hvordan tiden fremover blir og hvordan dette vil slå ut for oss, sier Edgar.

Næringsvirksomhet i distriktene

- Det er nok ganske mye jeg kunne tenkt med å ta opp med statsministeren om jeg fikk muligheten. Først og fremst tenker jeg at det ville vært betydningen av næringsvirksomhet i distriktene og at det må legges til rette for både etablering, vekst og utvikling. De siste to årene har lært oss at vi må produsere mer her hjemme, både av mat og andre varer. Da må vi ha forutsigbare rammebetingelsene på foreksempel strøm- og dieselpriser. Dette påvirker produksjons- og transportkostnader i så stor grad at det kan ikke være slike svingninger vi har sett nå, understreker han.

Trygghet og digitale verktøy

Wangensten har vært medlem i NHO og NHO Mat og Drikke siden 2021. - Medlemskapet i NHO Mat og Drikke handler for oss i stor grad om å være del av en større organisasjon som ivaretar små bedrifters interesser, og tryggheten det gir. En annen viktig grunn er tilgangen til Arbinn hvor det ligger mye god informasjon og maler som passer veldig godt for små bedrifter hvor vi er et fåtall personer som skal gjøre mange oppgaver i hverdagen, avslutter Edgar.

  • Hege Guttormsen
  • Senior kommunikasjonsrådgiver

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: