NHO Mat og Drikke

Innhold

Høring

Publisert

Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret 2016

Norkorns hovedsaker til årets jordbruksoppgjør er:

  • Styrk konkurransekraften til verdikjeden ved å øke PNS korn, erter og oljefrø
  • En konkurransenøytral og forutsigbar markedsregulering er viktig.
  • Ved behov for økt lager- og tørkekapasitet bør dette primært bygges ut på de regionale og lokale kornmottakene.
  • Fjern plantevernmiddelavgiften
  • Videreføre prisrelasjoner mat- og fôrkorn. Tilbudet av mathvete og havre bør bedre tilpasses etterspørselen

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: