Mekling på 581 - Handelsoverenskomsten utsatt til september

Nærbilde av miniatyr handlevogn

12. og 13. mai forhandlet NHO Service og Handel Handelsoverenskomsten. Det endte med brudd. Meklingsdato er foreløpig ikke satt.

(Denne saken er sist oppdatert 17. juni 2022)

Lønnsoppgjøret 2022 starter med forhandlinger i frontfaget 09. mars. 12. og 13. mai var det forhandlinger på Handelsoverenskomsten som endte i brudd.

Meklingsdato for Handelsoverenskomsten er satt til 16. og 17. juni.

Du kan også følge status på NHO Service og Handels nettsider

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

  • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
  • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
  • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
  • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
  • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
  • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

Resultatet fra forhandlingene 2020 er følgende:

Overenskomsten punkt 3.9.1 (UB-tillegg)

Det er gjort endringer for tillegg for lørdag og søndag. Det gjelder både innslagspunkt og satser:

Lørdag:  
Etter kl. 13.00: kr 45,- per time (uendret) 
Etter kl. 15.00: kr 55,- per time (nytt innslagspunkt og ny sats) 
Etter kl. 18.00: kr 110,- per time (ny sats) 

Søndag:  
Hele døgnet: kr 110,- per time (ny sats).  

  • Den såkalte 12-timersregelen er fjernet. Dette medfører at også arbeidstakere med kortere arbeidstid enn 12 timer per uke skal ha UB-tillegg.  
  • Ferievikarer vil ikke omfattes av UB-ordningen, og disse vil ikke krav på tillegg.  

Ovennevnte endringer i punkt 3.9.1 har virkning fra 1. januar 2021

Overenskomsten punkt 3.12 

Matpengesatsen er økt til kr. 90,-  

Overenskomsten § 8 om forskuttering av sykepenger

Bestemmelsen er endret i tråd med det som er avtalt i frontfaget. Dette medfører at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

Handelsoverenskomsten ligger på lovdata.no. Ovennevnte endringer vil bli implementert i avtalen og publisert i starten av januar 2021.

Protokollen

Handeloverenskomsten ble etablert i juni i år. Handel og Kontor og NHO Service og Handel ønsket med dette å skape en ny og moderne avtale for handelssektoren som tar inn over seg utviklingstrekk i bransjen. Se mer her 

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: