Tar fraværet på alvor

Publisert

Portrettfoto

Daglig leder Bente Lind skal spille på lag med hovedtillitsvalgt Per Gunnar Halvorsen (til venstre) og personalsjef Thomas Thorängen. Foto: Georg Mathisen.

Mesteparten av sykefraværet henger sammen med musklene og skjelettet. Norfersk har moderne maskiner, men ser for seg at det trengs norskkurs og tilrettelegging.

Norfersk er en av de tolv bedriftene i det ferske IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien. Før koronaviruset rammet det norske næringslivet, hadde østfoldbedriften så vidt kommet i gang med arbeidet.

Flere fra tekniske fag

– Det som kjennetegner arbeidsmiljøet vårt, er en moderne maskinpark og mye automasjon, forteller Thomas Thorängen. Han er personalsjef i en bedrift som startet så sent som i 2012, vegg i vegg med søsterbedriften Nortura i Hærland i Indre Østfold.

Kanita Pettersen og kollegene leverer rødt kjøtt til Meny, Spar, Kiwi, Joker og Nærbutikken. Foto: Georg Mathisen.

Norfersk leverer forbrukerpakket, rått, rødt kjøtt til butikkene i Norgesgruppen.

– Vi har 120 fast ansatte og 45 tilkallingsvikarer i en egen bemanningspool. 30 prosent av de fast ansatte har fagbrev, og vi har ansatte med 23 ulike nasjonaliteter, sier han. Kjønn, alder, erfaring og utdanning er godt fordelt.

– Det er viktig med kjøttkompetanse, men utviklingen gjør at vi får flere med fagbrev i teknikk og industriell produksjon, TIP, og også i automasjon, forteller daglig leder Bente Lind.

Ensidig arbeid

Hun snakker om en bedrift der samholdet er godt og veien fra gulvet til ledelsen kort. Samtidig er utfordringene i arbeidsmiljøet klare og til dels vanskelige å gjøre noe med: Ensidig arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger, kalde og trekkfulle lokaler, harde gulv – og språk.

– Vi har hatt ergonomi som satsingsområde. Vi prøver å prate mye om større fokus på farlige forhold for å unngå kutt- og klemskader. Nå arbeider vi med støy. De fleste avdelingene har påbudt hørselvern, og vi har et støyutvalg, sier hun og forteller hvordan medielinjen på Mysen videregående skole har vært på anlegget for å lage film om støy.
Risikovurderinger og livsstilsendring er andre stikkord for arbeidet. Thomas Thorängen stiller hovedspørsmålet: – Hva kan vi gjøre for å påvirke; hva kan vi sammen drive med som gjør at arbeidsmiljøet oppleves som mer positivt?

Vil lære av hverandre

Derfor er de med i bransjeprogrammet. Der håper de at bedriftene kan lære av hverandre, fylle på med ny kunnskap og se hvilke av de verktøyene som andre bruker, som det går an å tilpasse og bruke selv. Spesielt er det aktuelt å samarbeide med Nortura i Steinkjer og på Tynset, som også er med i programmet.

Det er tidlig ennå. Norfersk har dannet en bedriftsgruppe som skal planlegge hva som skal gjøres. I første omgang er det klart at i hvert fall ti ansatte skal få kurs og mulighet til å lære seg bedre norsk. Bedriften vil gjerne se de ulike nasjonalitetene som en mulighet, bruke kulturelle innslag og gjøre det lettere for alle å snakke sammen. Nå er det fastslått at norsk er språket på arbeidsplassen.

5,2 prosent langtidsfravær

– I fjor var sykefraværet 7,7 prosent. Korttidsfraværet er 2,5, og det mener vi at er lavt. Langtidsfraværet er 5,2 prosent, og det ønsker vi å jobbe med, sier Thomas Thorängen.

– 59,9 prosent skyldes muskel- og skjelettplager. 34,6 prosent av fraværet er gradert. Vi skylder alle å jobbe med en form for tilrettelegging, konstaterer han.
Det er likevel grenser for hvor mye det kan tilrettelegges. Det er ikke veldig mange alternative jobber å sette folk til. – Og støyen stopper særlig gravide, forteller hovedtillitsvalgt Per Gunnar Halvorsen. Etter 24. svangerskapsuke er det ikke mulig å arbeide videre i produksjonen.

– Vi har mange fysiske utfordringer. Vi jobber naturligvis med rullering, men så finnes det noen som ikke ønsker å rullere, sier Thorängen. – En viktig del av arbeidet for oss er å skape veldig kompetente ledere. Alle avdelingslederne våre går per i dag på lederkurs i regi av Nortura, forteller han.

Norfersk er en datterbedrift av Nortura og startet så sent som i 2012. Foto: Georg Mathisen.

Lyst til å gå på jobb

Per Gunnar Halvorsen ser at han får flere kolleger med TIP-fagbrev. – De av de faste som har tatt det, har fått råstofflære puttet inn i utdanningen slik at de skjønner hva som skjer med kjøttet inne i maskinen. Det er viktig for oss, sier han. På samme måte er det viktig at operatørene og teknikerne forstår hverandre bedre.
Halvorsen understreker at han og de aller fleste kollegene trives godt hos Norfersk. Bedriften er ikke større enn at det går an å ha sosiale sammenkomster med alle.
– Vi ønsker å finne en vei for å få til høyt nærvær, slik at de ansatte har lyst til å gå på jobb. Vi er en del av livet deres. Det er mange ting som påvirker at du iblant velger å være hjemme. Så må vi være med og prøve å finne grunnene, sier Thomas Thorängen.
Norfersk planlegger arbeidsgrupper i avdelingene som skal prøve å komme frem til tiltak og om det er mulig å jobbe på andre måter. – Nå blir det spennende å se resultatene i medarbeiderundersøkelsen vår. Så skal vi kjøre den på slutten av prosjektet igjen. Den vil vise hva som ikke er bra nok, sier Bente Lind.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: