Utvikler veileder for godt arbeidsmiljø

Sigmund Skår (fra venstre), Hans Arne Halvorsen og Eirin Skovly har begynt på et aktivt år med mange IA-tiltak.

Sigmund Skår (fra venstre), Hans Arne Halvorsen og Eirin Skovly har begynt på et aktivt år med mange IA-tiltak. Foto: Georg Mathisen

Mills er i gang med et travelt år. Nå skal ergonomiveilederen testes skikkelig, og bedriften skal legge ned en ekstra innsats i å vurdere sitt eget IA-arbeid.

De kom med i IA-bransjeprogrammet på overtid. Dermed måtte de arbeide mer intensivt. – Tilbakemeldingen er at selv om vi kom inn senere, har vi ikke gjort mindre enn andre. Vi har måttet jobbe raskere, sier fabrikksjef Eirin Skovly.

Tester veileder

Nå skal Mills teste ut ergonomiveilederen og evaluere seg selv for å se hva fabrikken har av kompetanse.
– Vi har introdusert ergonomiveilederen. Men vi må ta en «refresh», for den er ikke i bruk i det daglige, sier Skovly. Det blir opplæringsdag i hygiene og kvalitet i vinter og en egen HMS-dag til høsten på Fredrikstad-fabrikken.

Kurs og hjelpemidler

– Ellers har vi planlagt kurset for verneombud og tillitsvalgte i februar og mars. Vi tar med alle avdelingsverneombudene og klubbstyrene, så det blir ganske mange. Det deler vi opp i to kurs à to hele dager i stedet for å ta halve dager. Hvis vi deler det i to kurspuljer, så slipper vi å stoppe produksjonen, forteller hun. Lederne blir med på den siste av de to dagene.
Mills har også fått støtte til ergonomiske hjelpemidler. Alle verneombudene skal være med på samling og melde inn behov. – Så får vi hjelp fra bedriftshelsetjenesten etter en arbeidsmiljøkartlegging. Et av skiftene har fått litt dårlig score på medarbeiderundersøkelse to ganger på rad. Vi har hatt noen gjennomganger med skiftet, men kommer ikke helt til bunns i hva problemet egentlig er. Det må vi bore litt mer ned i kjernen av, sier Skovly.
Film om HMS og hygiene blir det også. Her er Mills inspirert av Synnøve Finden. – Alt må tilpasses til oss, men vi kan se på hvordan de har løst oppgaven. De er en god inspirasjonskilde på dette området, mener hun.

Vurderer seg selv

Mills er også først til å teste ut et nytt skjema for å evaluere seg selv.
– Det skal vi gjøre på seks områder. Kunnskap om arbeidsmiljø og sykefravær på egen arbeidsplass. Kunnskap om helsefremmende arbeid. Kunnskap om eksterne ressurser og støttemuligheter. Kunnskap om utvidet partssamarbeid. Relasjons- og mangfoldskompetanse. Og handlingskompetanse, ramser Eirin Skovly opp.

Bedring

Mills har allerede fått gode resultater. Sykefraværet er lavere enn før. Det varierer fra måned til måned, men trenden er nedadgående. Og de ansatte opplever hverdagen som mye bedre:
– Sammenlignet med da jeg begynte, er det som natt og dag. Særlig nå de siste årene har det vært veldig bra, sier Sigmund Skår. I august passerer han ti år som ansatt hos Mills. De siste åtte har han vært hovedverneombud. – Vi har gjort mye bra, sier han.
– Vi prøver å bruke verneombudene i mye større grad, både som «trivselsledere» og ved at vi involverer dem i arbeidsmiljøsaker så tidlig som mulig, repliserer Eirin Skovly. Verneombudene får med flere på sosiale arrangement, og når det kommer nye ansatte og vikarer, er det verneombudet som presenterer de største risikoene i området.
Hans Arne Halvorsen er klubbleder for NNN hos Mills. Han konstaterer at det har vært mye å lære fra de andre som er med i bransjeprogrammet. – Det er med bedrifter fra fisk og kjøtt, også, men vi ser mange felles utfordringer. Så er det jo mye av det som er utformet, som blir tilgjengelig for alle bedriftene, sier han.

Personlig oppfølging

Møteplassen er et Mills-tiltak som har slått positivt ut. Det handler om å følge tettere opp de som har eller er i faresonen for et langt sykefravær.
– Vi har satt av en halv dag en gang i måneden sammen med bedriftshelsetjenesten.Vi tar inn dem som enten er på vei inn i et lengre sykefravær eller har vært sykmeldt lenge, for å diskutere mulige tiltak og presentere hvilke muligheter som finnes, forteller Eirin Skovly.

Møteplassen begynte med allmøter. Hensikten er å hjelpe de som er eller kan bli sykmeldte. Men det kunne fort ha virket litt skummelt og skremmende ut for den som blir innkalt. – I tidligere tider var fraværsarbeidet slik at den ansatte kom og nesten følte at han satt på tiltalebenken. Disse møtene er mer positive, sier Hans Arne Halvorsen.
Sigmund Skår har opplevd å få spørsmål fra kolleger som skal inn på møteplassen. – Jeg sier at de vil jo bare hjelpe deg, finne løsninger så du kan klare å være i jobb og gjøre det lettere for deg. Du må ikke tenke på at dette er skumle greier. Sånn som vi gjør det nå, er dette positivt, sier Skår.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

  • Caroline Dyrnes
  • Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: