Mye IA på kort tid

Eirin Skovly leder en fabrikk med tre prosessanlegg og 20 pakkelinjer for alt fra ti gram til tusen kilo – margarin, olje, majones og kaviar. Foto: Georg Mathisen

Mills kom inn i IA-bransjeprogrammet i februar og har mye å gjøre på kort tid. – Vi må bare sette av tiden til dette, sier fabrikksjef Eirin Skovly.

Mens de andre i bransjeprogrammet har vært med siden slutten av 2019, kom Mills i Fredrikstad med da det bare sto igjen et drøyt år av hele programmet. – Vi så en artikkel om at det hadde vært en fysisk samling, tok kontakt med prosjektleder Caroline Dyrnes, og hun var jo bare positiv til ønsket vårt om å delta, sier Skovly.
Dermed er det mye som står igjen å gjøre, men også mye på planen.

Fravær

– Hovedmålet vårt er å få ned sykefraværet, som har vært noe høyt den siste tiden. Vi har en del belastningsutfordringer på grunn av tungt og ensformig arbeid og en del utfordringer knyttet til støy, forteller fabrikksjefen. Hun snakker også om betonggulv, krav til vernesko og glatte gulv.
I basisprogrammet i ledelse har hun fått med fem mellomledere fra Mills i Drammen i tillegg til fem fra Fredrikstad. Dermed blir det synergier og muligheter til å lære av hverandre.

Psykisk helse

På medarbeiderundersøkelsene scorer Mills bra.
– Likevel opplever vi at flere sliter med psykiske utfordringer nå enn tidligere. Vi vil se på hvordan vi skal jobbe forebyggende for å hindre det og hvordan vi skal arbeide når noe oppstår, sier Skovly.
– At vi har ledere som er godt rustet til å ta samtalene om psykisk helse og 24-timersmennesket, og som vet at arbeid gir mening, mestring og tilhørighet til et sosialt miljø, mener vi kan være viktig for at våre ansatte skal velge å komme på jobb, heller enn å være hjemme.

Bedriften er stor, med 117 ansatte bare i Fredrikstad, og det er gode muligheter for midlertidige tilretteleggingstiltak. Selv om Mills jobber generelt med helse og trivsel i arbeidsmiljøet, har det vist seg at det ikke er nok for alle.
– En del har mye i bagasjen. Det kan være ting i livet som ikke har direkte med jobben å gjøre, men som også påvirker dem i arbeidshverdagen. Folk er ulike; noen liker å være sosiale i pausene, mens andre foretrekker en stille stund for seg selv. Det betyr at det ikke alltid er lett å fange opp at folk har utfordringer, slår hun fast. – Derfor er det også viktig å involvere både tillitsvalgte og vernetjenesten i sykefraværsarbeidet.

Møteplassen

Mills har plukket ut tre hovedtemaer som IA-bransjeprogrammet forhåpentligvis kan gjøre noe med. Det psykososiale arbeidsmiljøet, støy – og tungt og ensformig arbeid. Dessuten går et eget prosjekt ut på å forbedre arbeidsmiljø og kultur i en avdeling som hadde noe dårligere resultat på den siste medarbeiderundersøkelsen, i sammenheng med endringer som var nødvendige under pandemien.
– I tillegg har vi begynt med noe som vi kaller «Møteplassen». Det går på tettere fraværsoppfølging med de ansatte enn det som er krav i lovverket. Nav og bedriftshelsetjenesten Avonova er med på møter sammen med den ansatte og nærmeste leder cirka hver sjette uke. De som enten har et langtidsfravær, som har hyppig korttidsfravær eller som står i fare for å få fravær, blir kalt inn, forteller Skovly.

Bedre hjelp

Møteplassen skal sørge for raskere hjelp og at flere kommer raskere tilbake i jobb. De ansatte kan ta med seg tillitsvalgt hvis de ønsker, og de får et skriv med informasjon om hvilke spørsmål som skal gås gjennom, før møtet.
– Det skal ikke komme store overraskelser underveis. Vi har hatt avdelingsvise allmøter og informert om dette. Partene er involvert, og vi har brukt tid på god forankring blant annet i arbeidsmiljøutvalget, sier hun.
Skovly beskriver Møteplassen som en arena for å sikre at både arbeidstager og arbeidsgiver har gjort alt for at ansatte skal bli sett og hørt, at bedriftens private helseforsikring er brukt der det er mulig, og for å sikre at det er satt i gang de tiltakene som er nødvendig for at de skal komme arskere tilbake i jobb.
Mills planlegger også et prøveprosjekt på varig livsstilsendring. Med tungt og ensformig arbeid trengs det god fysisk form for å klare å stå i jobben i mange år. Det har mange klart: Mills i Fredrikstad har høy gjennomsnittlig ansiennitet.
Målet nå er å øke treningsgleden for å få folk inn i gode rutiner også på fritiden.

Ekstra opplæring

Alle som har personalansvar, skal få ekstra HMS-opplæring. Alle ansatte skal få gjennomgang av ergonomiapp, ergonomiveileder og «En bra dag på jobb». I høst kommer det avdelingstilpassede HMS-hefter som skal være morsomme og visuelle, slik at det blir lett å forstå hva som er risikoene på arbeidsplassen. Dessuten skal det lages opplæringsvideo i hygiene og HMS for nyansatte. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg har fått grunnleggende arbeidsmiljøkurs tidligere i år.
– IA-bransjeprogrammet har vært en kjempefin mulighet for oss til å komme i gang med disse tingene på en mye mer fokusert måte. Du får tatt en ordentlig jafs som vi kanskje ville brukt år på ellers. Dette er en kjempemotivasjon og til veldig god hjelp. Ikke minst får vi utveksle erfaringer med andre bedrifter med de samme utfordringene, sier Eirin Skovly.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: