Fulltreff med "Bra dag" og lederopplæring

Publisert

Fra samling i Svolvær med IA-bransjeprogrammet.

Prosjektleder Caroline Dyrnes fastslår at Stami har truffet bra med «En bra dag på jobb». – Det er et verktøy som dere har glede og nytte av og som har truffet dere som bransje, sier hun til deltagerne i IA-bransjeprogrammet. Foto: Georg Mathisen | NHO Mat og Drikke

«En bra dag på jobb» og lederopplæring har vært fulltreffere for IA-bransjeprogrammet. De 13 bedriftene som er med, har fått mye ut av programmet.

Bransjeprogrammet er inne i det siste året. Da deltagerne samlet seg i Svolvær for å gå gjennom alt fra bedriftshelsetjeneste til forskning, ble det god tid til å oppsummere det som har skjedd så langt. Konklusjonen er klar: Noen av verktøyene som er utviklet, er gode nok til å hjelpe langt flere enn de 13 som har vært med på programmet.

Bra dag er bra tiltak

– Alle har erfart at lederkurset og «En bra dag på jobb» er bra, sier fabrikksjef Lars Erik Myhre hos Stabburet i Fredrikstad. På samlingen oppsummerte han et gruppearbeid der flere dro frem nettopp disse to resultatene av programmet.

– Ofte er det slik at det som dere jobber med oppe i organisasjonen, ikke fanges så godt opp på gulvplan. «En bra dag på jobb», derimot, snakker de om etterpå. Så er det viktig å være klar over at det ikke skal være bare én bra dag på jobben, sier Kjetil Frøyland. Han og kollegene på Arbeidsforskningsinstituttet har intervjuet folk på alle nivåer rundt i bedriftene.

– Men «En bra dag på jobb» bør deles opp i mindre grupper, så de kommer med noen konkrete problemer og får et bedre eierforhold til løsningene, råder Alexandra Søfting på Båtsfjordbruket.

Bedre opplæring

– Lederopplæring har vært etterspurt i mange år. Alle parter har snakket om at det har vært et stort behov, sier prosjektleder Caroline Dyrnes. Da det ble laget et eget IA-bransjeprogram, fulgte det også med gjennomføringskraft.
Både Dyrnes, gruppearbeidene og flere av enkeltbedriftene trekker frem to andre, viktige kurs: Norskkurs og opplæring for verneombud og tillitsvalgte.
– Norskkursene med tilpasset opplæring bør spres, sier HR-leder Kjersti Winther hos Ellingsen Seafood, som også oppsummerte gruppearbeid. – Vi har fanget opp veldig tydelig at språkopplæring ikke er språkopplæring, istemmer Caroline Dyrnes. Med andre ord: Forskjellene er store. Det er viktig å fange opp nivået på deltagerne og ikke gi alle det samme kurset.
Opplæringen for verneombud og tillitsvalgte nærmer seg å være klar. Det første kurset, der Orkla kombinerer Stabburet og Toro, starter opp nå i oktober. Forventningene er store.

Viktige verneombud

Mange av deltagerne i programmet trekker frem nettopp verneombudene som en viktig gruppe som både bedriftene, de tillitsvalgte og verneombudene selv er blitt mer bevisste på i løpet av programmet. De fortjener bedre oppfølging, og de vil dra nytte av nettverk både innad i bedriften og sammen med verneombud andre steder.

– Faste møtetider gjør jobben til verneombudene enklere. Utfordringen er å få det som verneombudene vet, ned på gulvet til alle sammen. Vi verneombudene har ikke noen informasjonskanal, oppsummerer verneombudene selv etter å ha arbeidet sammen på bransjeprogramsamlingen.

Nytten av nettverk er generell. Samlinger og bedriftsnettverk er blant de positive erfaringene som Arbeidsforskningsinstituttet trekker frem. – Det er noe veldig meningsfullt i den typen aktiviteter, sier Kjetil Frøyland, som også anbefaler lokale, partssammensatte arbeidsgrupper.

1000 ergonomispillere

Ergonomiveilederen og den tilhørende appen med spill for å lære ergonomi har vært mye i bruk i løpet av det året som er gått siden den ble tatt i bruk. – Vi har nær 1000 registrerte spillere. Det øker for hver uke, dog litt sakte. Også bedrifter ut over dere som deltar i bransjeprogrammet, tar i bruk appen, forteller Dyrnes.
Fremover gjelder det å få flere i bransjen til å bruke verktøyene som er utarbeidet. Caroline Dyrnes peker også på at hverken NHO Mat og Drikke eller Sjømat Norge har noen egen ansatt med ansvar for HMS-arbeidet. – Det kan være noe å se på fremover, sier hun.

Bransjeprogrammet varer ut 2024.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: