521 Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter

Veterinær sammen med en hund

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om nye minstelønnssatser i overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter.

(Denne saken er sist oppdatert 15. mai 2023)

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter, totalt kr. 10,50 per time (et generelt i tillegg på kroner 7,50 per time og et tillegg på kroner 3,00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10,50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet har blitt enige om å heve minstelønnssatsene i overenskomsten tilsvarende det som ble gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO, altså med kr 10,50 per time. Nye minstelønnssatser i overenskomsten er, med virkning fra 21.april 2023, som følger:

  0 år 1 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år
Ufaglærte 339952 350452 358327 366202 376702 387202 397202
Ansatte med relevant fagbrev el. tilsvarende utdanningsnivå 363952 371827 379702 387577 395452 405952 415952
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier (Bachelor dyrepleier / Dyrepleier med godkjent autorisasjon 387952 395827 403702 411577 419452 429952 439952

Protokollen mellom NHO Mat og Drikke og Fagforbundet kan du lese her

Lokale lønnsforhandlinger

Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter er en minstelønnsoverenskomst. Det betyr at bedriften og de tillitsvalgte skal gjennomføre årlige lokale lønnsforhandlinger. De lokale lønnsforhandlingene skal være reelle, med andre ord skal bedriften sette seg ned med tillitsvalgte og forhandle om lokale lønnstillegg. På arbinn finner du veilederen "Lokale lønnsforhandlinger skritt for skritt". Her kan du blant annet lese mer om de 4 kriteriene som de lokale forhandlingene skal bygge på. I veilederen er det også ulike maler dere kan bruke når dere skal skrive en protokoll fra de lokale forhandlingene. Husk at protokollen fra de lokale lønnsforhandlingene skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023 finner du her

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble blant annet enige om følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • Et overenskomsttillegg på kr. 2,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • I tillegg ble minstelønnstabellen økt ytterligere på alle nivåer, (virkning fra 1. mai 2022) se ny tabell i meklingsprotokollen.Økning av minstelønnssatsene er inklusiv det generelle tillegget og overenskomsttillegget
  • I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene skal partene lokalt vurdere et kompetansetillegg til arbeidstakere med bachelor i dyrepleie når utdanningen bidrar til kompetanse av betydning for stillingen.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet startet, etter forhandlingsresultatet, utvalgsarbeidet med å innhente lønnsstatistikk fra medlemmene på overenskomsten. Den gjennomførte hevingen av minstelønnssatsene får økonomisk utslag for virksomheter og kan påvirke resultatet av de lokale lønnsforhandlingene.

Meklingsprotokollen kan du lese her

Resultatet er vedtatt av begge parter, og de lokale forhandlingene kan starte.

 

2021

Her kan du lese mer om resultatet fra lønnsoppgjøret mellom LO og NHO, hvilken betydning dette har for avtale 521, samt regulering av minstelønnssatsene gjeldende fra 1. april 2021.

Resultatet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Ansatte som faller inn under Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter skal ha det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

Regulering av minstelønnssatsen

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble enige om å heve minstelønnssatsene i overenskomsten tilsvarende det generelle tillegget (kr. 2,25 per time) og lavtlønnstillegget (kr. 1,- per time), totalt kr. 3,25 per time som ble gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO.

Det innebærer at minstelønnssatsene er endret til følgende satser fra og med 1. april 2021:

  0 1 2 4 6 8
Ufaglærte 300477 310977 318852 326727 337227 347727
Ansatte med relevant fagbrev el. tilsvarende utdanningsnivå 321477 329352 337227 345102 352977 363477
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 342477 350352 358227 366102 373977 384477

Tillegget gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2020 består av:

Rutt Siri Kregnes, Evidensia Smådyr AS

Gry Bergene, Anicura

Ingunn Holm, Fredrikstad Dyrehospital AS

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Elmholt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: