Tett på - tidlig innsats

Publisert

Tre barn

Illustrasjonen er fra forsiden til Stortingsmeldingen Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 2019-2020). Illustrasjon: Mathilde Jensen, Gjerholm Design.

28. januar inviterte utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til en høring om stortingsmelding Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 2019-2020). NHO Mat og Drikke deltok på denne.

I stortingsmeldingen drøfter man utfordringen med det store antallet elever som ikke fullfører grunnskolen med tilstrekkelig antall grunnskolepoeng til å klare seg i videregående skole, i studier og i arbeidslivet.

Medlemmene i NHO Mat og Drikke behøver høy kompetanse på alle utdanningsnivåer, og bransjen er også bekymret over alle de som faller ut av utdanning og samfunnsliv.

- Grunnlaget for dette legges tidlig i livet. Derfor engasjerer vi oss i denne stortingsmeldingen, sier spesialrådgiver innen kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug.

Stortingsmeldingen legger til grunn at alle barn og unge skal oppleve å lære, leke og føle på mestring. Barnehage og skole skal tenne gnisten som trengs for at barn og unge skal utvikle seg og lære, få et godt liv og bli godt rustet til utdanning og jobb. Dette er NHO Mat og Drikke enig i, men vi mener meldingen i liten grad tar for seg hvordan man gjennom praktisk læring kan legge til rette for trivsel, mestring og forberede elevene for videre studier og arbeidslivet.

I dag velger ca. 50 prosent av elevene i grunnskolen yrkesfag på videregående skole. Det er avgjørende for samfunnets kompetansebehov at dette forholdstallet opprettholdes. Spørsmålet er om dagens grunnskole legger nok til rette for at halvparten av kullet skal kunne velge yrkesfag. Vi mener svaret er nei, og at skolen i dag er for fokusert på teori løsrevet fra praksis, sier Lynghaug.

Vi noterer oss også at faget mat og helse ikke er nevnt i en melding hvor helse og livsmestring tilsynelatende har stor plass. I dag er kjøkkenet kanskje det eneste praksisrommet som fortsatt finnes på skolene, og burde være et naturlig sted å ta tak i helse, livsmestring, skaperglede og matglede.

NHO Mat og Drikke mener at man i større grad bør bygge undervisningen rundt skoleverkstedet, og at alle grunnskoler bør utstyres med et skoleverksted, hvor praktisk læring og teori kan integreres, slik det foregår i livet, og slik det burde foregå i skolen. Praktiske ferdigheter og praktisk læring er likevel noe langt mer enn en forberedelse til yrkesfag. De er en viktig bestanddel av allmenndannelsen uansett senere studie- og yrkesvalg.

I alle sammenhenger hvor man snakker om tidlig innsats og inkludering må de praktiske og estetiske fagene løftes tydelig frem. Fordi de har sin egenverdi i utviklingen av elevenes ferdighetsregister, og fordi de kan brukes som en læringsforsterkende faktor for de øvrige fagene, sier Lynghaug. Enhver teori har sitt utspring i praksis, praksis kommer først, og er grunnleggende for god læring, også i grunnskolen.

En mer praktisk læring vil sørge for at flere kommer gjennom skoleløpet og hindre utenforskap.

Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill i sin helhet

Her finner du Stortingsmeldingen i sin helhet

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: