Mange vil drive kompetanseutvikling i jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen

Publisert

Utplanting på jorde.

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Det er stor etterspørsel fra tilbydere som ønsker å bidra med nye kompetansetilbud innenfor jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen. Bransjeprogrammet har lyst ut fem millioner kroner mens det er søkt om til sammen 52 millioner kroner.

Hva er bransjeprogram for kompetanseutvikling?

Bransjeprogrammene varer i tre år, og er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger. NHO Mat og Drikke, Fellesforbundet og Negotia definerer kompetansebehovene på vegne av næringene, og bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte i næringene får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og alle kurs og utdanninger skal være fleksible. Ofte er de digitale og skal kunne kombineres med å være i jobb.

Bransjeprogrammet til jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringene har lyst ut 5 millioner kroner til nye kompetansetilbud. Det er 26 tilbydere som har søkt om til sammen 52 millioner kroner.

- Det er gledelig at så mange kurs- og utdanningstilbydere ønsker å satse på kompetanseheving for disse bransjene, sier Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke som er en av de tre eierne av dette Bransjeprogrammet.

- Vi vet at kompetansebehovet i bedriftene er stort, noe vi også kan se på antall påmeldte og ventelistene til flere av tilbudene vi allerede har fått på plass, sier han. Nå må vi sammen med de to andre partene, Fellesforbundet og Negotia, se hvilke av de innkomne søknadene vi ønsker å gå videre med. Det er også behov for oppskalering av allerede fulltegnede kurs, for eksempel innenfor gartnerutdanningen og til det nye tilbudet i yrkesteorien til produksjonsteknikk innenfor korn- og møllebransjen.

Næringene står overfor økende krav om produktivitet, profesjonalisering og spesialisering. Robotisering og dronedrift er eksempler på teknologi som både er under utvikling og som er tatt i bruk. Dette innebærer at de ansatte må få oppdatert kompetansen sin på disse områdene, avslutter han.

Les også: 16 millioner til gratis kompetanseheving i jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen.

Utdanningsoversikt finner du her

Bransjeprogrammet har lyst ut midler til kompetanseheving innenfor seks særskilte formål:

  • Formål 1: Kompetanse knyttet til det grønne skiftet for ansatte i de tre næringene
  • Formål 2: Yrkesnorsk for ansatte i de tre næringene
  • Formål 3: Ledelsesfag for de tre næringene
  • Formål 4: Arbeidsgivers og arbeidslederes ansvar for migrantarbeidere
  • Formål 5: Bærekraft for ansatte i de tre næringene
  • Formål 6: Digitalt innføringskurs for nyansatte og gjestearbeidere

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: