16 millioner kroner til gratis kompetanseheving i jordbruk, skogbruk og gartnerinæringene

Publisert

Nærbilde av hånd som holder to små brokkoliplanter.

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Bransjeprogrammet for jordbruk-, skogbruk- og gartnerinæringen kjøper nå inn kurs og utdanninger for over 16 millioner kroner. Dette tilsvarer 2335 nye kurs- og utdanningsplasser som tildeles gratis til de grønne næringene.

Kompetansetilbudene utvikles i samarbeid med næringen selv. De første tilbudene vil være klare for oppstart i løpet av høsten, og så fylles det på med tilbud fortløpende og utover i 2024.

Ny teknologi og bærekraft

- All utdanning gjennom bransjeprogrammet er gratis, og dette vil gi et reelt kompetanseløft for næringene, sier Espen Lynhaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Tildelingene i år knytter seg særlig til ny teknologi, nye driftsmetoder i næringene og bærekraftig produksjon.

Tilbudene finner du på utdanning.no. Siden oppdateres med nye utdanningstilbud så snart de er på plass. 

I samarbeid med NHO Mat og Drikkes bransjeforeninger har vi som eiere av bransjeprogrammet, pekt ut de områdene hvor det er behov for et kompetanseløft. Nå er listen over de som har fått penger til å utvikle utdanningstilbudene klare:

  • Ledelse i landbruket
  • Landskapsøkologi
  • Drone- og robotdrift
  • Yrkesnorsk
  • Kurs for fagbrev i produksjonsteknikk og gartnerfaget
  • Sikker gjennomføring av taubanedrift i skognæringen

Punktlisten viser et utdrag av temaene som nå blir dekket, og som har vært etterspurt.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her 

Hva er bransjeprogram for kompetanseutvikling?

Bransjeprogrammene varer i tre år, og er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger. NHO Mat og Drikke, Fellesforbundet og Negotia definerer kompetansebehovene på vegne av næringene, og bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte i næringene får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og alle kurs og utdanninger skal være fleksible. Ofte er de digitale og skal kunne kombineres med å være i jobb.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: