Holdninger til grensehandel blant folkevalgte og befolkningen 2019

Hvor enig er du i påstanden:

Grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunn

Hvor enig er du i påstanden:

Norske avgifter må være på samme nivå som våre naboland

Stort avvik mellom andelen som anerkjenner grensehandelen som et problem og andelen som er enig i avgiftskutt som løsning

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: