Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsvilkårene i landbruket

Publisert

Nærbilde av rucola-salat

(Illustrasjonsfoto) Foto: Ilja C. Hendel.

I 2024 vil Arbeidstilsynet fortsatt ha et fokus på arbeidsvilkårene innenfor landbruket, og sikre gode arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i grøntnæringen.

(Denne saken er sist oppdatert 13. juni 2024)

Arbeidstilsynet er i gang med tilsyn. I år er tilsynsperioden fra mars til desember, med særlig innsats i tidsperioden juni til ut september. Også i år vil Arbeidstilsynet ha et fokus på lønns- og arbeidsvilkår og innkvarteringen som arbeidsgiver stiller til disposisjon for arbeidstakere innenfor landbruket.

På sine nettsider har Arbeidstilsynet opplyst hva de under årets tilsyn med landbruksnæringen særlig vil kontrollere:

  • At det er inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte. Merk at det er nye krav til arbeidsavtale fra 1.juli 2024.
  • At kravene til allmenngjort lønn etterleves og at lønn utbetales til arbeidstakers konto.
  • At kravene til arbeidstid og overtidstillegg etterleves, og arbeidsgivers timeregistrering.
    • Arbeidstilsynet viser til sine nettsider der de har skrevet om arbeidstid. I tillegg finner du mye nyttig informasjon om arbeidstid på arbinn.
  • At innkvartering som arbeidsgiver tilbyr ansatte, er forsvarlig og i henhold til regelverket. Vær oppmerksom på at regelverket for innkvartering er oppdatert og tydeliggjort. Regelverksendringene trer i kraft fra 1. juni.

I tilsynene har Arbeidstilsynet samtaler med både arbeidsgivere og arbeidstakere. En viktig del av tilsynene er veiledning, med tolk der det er behov for det. Utenlandske arbeidstakere har ofte ikke kjennskap til rettigheter og plikter eller kan språket, og derfor har Arbeidstilsynet også med brosjyrer på ulike språk som skal deles ut til arbeidstakerne.

Du kan lese mer om hvordan du kan være forberedt på et tilsyn på arbinn

NHO Mat og Drikkes medlemmer kan ta kontakt for veiledning i regelverket ved behov.

Tilsyn tidligere år:

Arbeidstilsynet i 2023

I 2023 førte Arbeidstilsynet tilsyn med 350 bedrifter i kategorien jordbruk, skogbruk og fiske. Av disse var det 206 som resulterte i en reaksjon. Arbeidstilsynet kontrollerer blant annet arbeidsavtaler, arbeidstid, allmenngjort lønn og overtid, lønnslipp, lønn på konto og innkvartering.

Her finner du en oversikt over tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet fra 2018, fordelt på år, fylke, hovednæring og virksomhetsstørrelse. Oversikten viser også andelen tilsyn som har medført minst én reaksjon fra Arbeidstilsynet, og antallet reaksjoner totalt.

Et eksempel på en reaksjon fra Arbeidstilsynets er krav til virksomheter om å rette opp i brudd på arbeidsmiljøregelverket. Merk at slike brudd kan være av ulik alvorlighetsgrad.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: