Sier nei til overtredelsesgebyr

Publisert

Tre gode grunner til hvorfor Mattilsynet ikke bør få anledning til å skrive ut gebyrer til bedrifter de mener ikke følger regelverket. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Mat- og drikkeprodusentene i Norge ønsker å følge matregelverket, og det er bra med tiltak som sikrer at dette følges. Et overtredelsesgebyr er ikke det som skal til.

Det sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i et høringsinnspill til forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål.

NHO Mat og Drikke støtter tiltak for bedret etterlevelse av regelverk. Vi mener at Mattilsynet allerede har de nødvendige hjemler for å kunne bidra til at regelverket følges. Vi kan ikke se at departementet har sannsynliggjort at regelverksetterlevelsen vil bli bedre dersom Mattilsynet får anledning til å gi overtredelsesgebyrer, sier Brubakk.

Det er særlig tre grunner til at NHO Mat og Drikke er imot et slikt gebyr:

  • Regelverket er komplisert, og Mattilsynet er ikke gode nok til å veilede bedriftene og forklare hvordan regelverket skal forstås. Tilsynet bør bli bedre på veiledning slik at bedriftene unngår å gjøre feil
  • Mattilsynets praksis er forskjellig i ulike deler av landet. Det er dermed vanskelig for bedriftene å vite hvordan regelverket skal forstås.
  • Mattilsynet har en rekke reaksjonsformer og tiltak de kan iverksette for å oppnå etterlevelse. Det er helt unødvendig også å gi dem mulighet til å skrive ut et gebyr.

Her finner du hele høringsinnspillet:

  1. Forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

    NHO Mat og Drikke kan ikke gi sin tilslutning til at Mattilsynet gis anledning til å gi overtredelsesgebyr etter lov om matproduksjon og mattrygghet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: