Statsbudsjettet 2024: Ingen overraskelser - men heller ingen større satsinger

Publisert

Forsiden på nasjonalbudsjettet 2024

- Et kjedelig budsjettforslag er på mange måter et bra budsjettforslag for bedrifter som har behov for forutsigbarhet i en urolig tid. Men vi registrerer dessverre ingen tydelige grep fra regjeringen for å styrke mat- og drikkenæringens rammevilkår, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Grensehandel

Mat- og drikkenæringen har over tid arbeidet for å redusere grensehandelen og flytte mer av verdiskapingen til Norge. – Indeksregulering av avgifter på grensehandelsutsatte varer øker gapet mellom Norge og Sverige og motiverer flere til å reise over grensen for å handle. Regjeringen legger til grunn en prisvekst på 3,8 prosent for 2024. Likevel velger de å indeksregulere en rekke grensehandelsutsatte varer rundt 4,0 - 4,3 prosent, som er over den generelle prisveksten. Dette virker ikke nøytralt og vil motivere til høyere grensehandel. Regjeringen ser ut til å ha forlatt ambisjonen fra Hurdalsplattformen om å redusere grensehandelen, sier Brubakk.

Strømpriser

Høye strømpriser har ført til en svært anstrengt situasjon for bedriftene i mat- og drikkenæringen. I budsjettforslaget foreslås det blant annet å øke bevilgningen til energimyndighetene med 140 mill. kroner og 180 mill. kroner til Enova for å styrke innsatsen for mer effektiv energibruk og et mer fleksibelt energisystem. – Økt tilgang på kraft for å sikre lave og forutsigbare kraftpriser er vesentlig for å opprettholde konkurranseevnen til mat- og drikkenæringen. Det er også et stort potensial for energieffektivisering. Men for bedriftene er det også avgjørende med mer kortsiktige tiltak for å fjerne konkurransevridningen som følger av de ekstreme forskjellene mellom prissonene i Norge, sier Brubakk.

Innføring av EU-regler

Det skal innføres omfattende EU-regler på mat- og drikkeområdet. – Dette er det svært krevende for norske myndigheter å håndtere, og vi registrerer at kapasiteten både til å påvirke utformingen og senere implementering av nytt regelverk er begrenset. Mattilsynet har en svært viktig rolle i denne sammenhengen, men vi ser ingen tiltak i budsjettforslaget som vil utgjøre en substansiell styrking av tilsynets evne til å løse sine forvaltningsoppgaver, sier Brubakk.

Rekruttering

Mat- og drikkenæringen har behov for økt rekruttering i tiden fremover. Det er derfor positivt at det blant annet foreslås økte midler til praktisk utstyr på skolene, styrket utstyrsstipend og flere studieplasser. - Samtidig er det også viktig å legge til rette for flere læreplasser ute i bedriftene, men det varsles ingen økning i tilskuddet til lærebedriftene, sier Brubakk.

Konkurranse i dagligvaresektoren

Regjeringen varsler fortsatt høy prioritering av de mange tiltakene knyttet til konkurransen i dagligvaresektoren. NHO Mat og Drikke er naturligvis positiv til tiltak som bidrar til økt konkurranse, og flere av tiltakene som diskuteres kan isolert sett ha en positiv effekt. Samtidig bidrar mange og til dels også svært inngripende, forslag til å forsterke usikkerheten i markedet, og kommer på toppen av en internasjonal situasjon med sårbare verdikjeder og fortsatt høye kostnader på råvarer og transport.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: