- Allerede langt på overtid

Publisert

Illustrasjonsbilde.

- Forskjellene i strømpriser mellom ulike landsdeler fører til kraftig konkurransevridning, og for mange mat- og drikkeprodusenter er prisøkningene for store til at de kan håndteres på ordinær måte i markedet. Det er gode grunner til å få plass midlertidige tiltak som er treffsikre som kan avlaste bedriftene i en ekstraordinær situasjon, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

En ny undersøkelse i august blant medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke viser at bedriftene i mat- og drikkenæringene er blant de bedriftene som rammes aller hardest av de skyhøye strømprisene og situasjonen gir alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt.

  • 36 prosent forventer at strømprisene fører til en stor reduksjon i driftsresultatet (mot 21 prosent NHO totalt). 59 prosent forventer en middels eller stor reduksjon i driftsresultatet som følge av høye strømpriser. (mot 45 prosent i NHO totalt)
  • 18 prosent forventer en reduksjon i aktiviteten som følge av høye strømpriser. (mot 15 prosent NHO totalt)
  • 37 prosent forventer at den generelle markedssituasjonen forverres i løpet av de kommende seks månedene (mot 24 NHO totalt)
  • 42 prosent mener høye strømpriser reduserer deres mulighet til å skape nye jobber.
  • 49 prosent mener høye strømpriser reduserer deres evne til å gjøre nye investeringer.
  • 32 prosent har allerede det siste året investert i ENØK-tiltak, mens 48 prosent har planer om å investere i ENØK-tiltak.

I et intervju med Nationen 26.august uttalte Brubakk blant annet følgende:

- NHO Mat og Drikke mener at en strømstøtteordning må være enkel, midlertidig og rask å iverksette, samtidig som vi parallelt må legge til rette for økt kraftproduksjon og energieffektivisering.

- Arbeidsplasser og fremtidig vekst er truet. Alle forstår at det er krevende å finne en strømstøtteordning som er fullt ut treffsikker, det vil være mange grensetilfeller som gjør at noen bedrifter feilaktig faller innenfor og noen utenfor. Andre mener at bedriftene selv må bære risikoen for at kostnader varierer. I utgangspunktet er vi enige i det, men dette er en ekstraordinær situasjon som delvis har oppstått som følge av politiske prioriteringer. Da må også situasjonen løses politisk, i hvert fall på kort sikt.

- Jeg snakker daglig med medlemsbedrifter som er dypt fortvilet, enkelte sitter med strømutgifter som har økt med opptil 700 prosent. Det er hinsides det de kunne forestille seg for få måneder siden, særlig sør og vest i landet. Tallene fra medlemsundersøkelsen viser tydelig at arbeidsplasser og fremtidig vekst og investeringer er truet. I tillegg har vi et sonesystem som er konkurransevridende, noe som krevende for mat- og drikkeprodusenter som leverer inn i samme marked uavhengig av hvor i landet produksjonen finner sted.

Brubakk har også uttalt seg til VG om strømstøttesaken: - Jeg savner et større engasjement fra regjeringen for å forstå og løse en situasjon som er veldig krevende når vi får så store strømprisforskjeller internt i landet. Det skaper en situasjon som ikke er holdbar for mat- og drikkebedriftene, sier han. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: