Støtter du forslaget om at vg3 landbruk beholder dagens opplæringsmodell med tre år i skole?

Nei. En ensidig videreføring av dagens ordning med tre år på skole er ikke i tråd med arbeidslivspartenes ønsker eller det kompetansebehovet som landbruksnæringen har.
Et enstemmig råd fra partene i Faglig råd Naturbruk støtter omlegging til en 2+2-modell. Når man nå åpner for en modell med to løp kan det være et alternativ, men det viktigste er å få på plass en fagutdanning med en 2+2-modell som kan dekke arbeidslivets behov for kompetanse.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: