Høringsinnspill: Vogntog

NHO Mat og Drikke støtter den foreslåtte åpning for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet.

MVT type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet

Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største industrinæring målt i omsetning, verdiskaping og antall sysselsatte. NHO Mat og Drikke representerer 1.800 bedrifter innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Bedriftene sysselsetter om lag 38.000 personer. Våre bedrifter er avhengige av effektive transportsystemer.

NHO Mat og Drikke støtter den foreslåtte åpning for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet. Åpningen er svært positivt for næringslivet. Større vogntog øker effektiviteten, reduserer transportens klimagassutslipp og reduserer antall vogntog på veien. Transportbransjen er pålagt å redusere CO2-utslippet med 30 % fram til 2030. Å kunne øke vektene og redusere antall vogntog er et viktig verktøy for å få ned utslippene.

Forslaget vil redusere kostnadene i norsk matproduksjon og bidra til å opprettholde norsk landbruk over hele landet. Dette påpekes ikke minst av Norkorn, bransjeforeningen for korn og kraftfôr.

For de mer detaljerte og tekniske kommentarer til forslaget, viser vi til høringsuttalelsene fra NHO Logistikk og Transport og TINE SA.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: