Urolige verdensmarkeder krever hyppigere RÅK-justering

Publisert

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Landbruks- og matdepartementet har justert de opprinnelige endringsforslagene for nye satser i RÅK-ordningen. Endringen er i tråd med innspill fra NHO Mat og Drikke. – RÅK-satsene påvirker norske mat- og drikkeprodusenter direkte. Når usikkerheten på verdensmarkedene er så stor som nå må myndighetene overvåke situasjonen nøye og justere satsene så fort situasjonen tilsier det, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Landbruks- og matdepartementet vedtok 21. desember 2022 nye satser for råvarepriskompensasjonsordningen (RÅK-ordningen) for 2023. RÅK-ordningen er ett av de sentrale virkemidlene i landbrukspolitikken, og bidrar til å kompensere norske foredlingsbedrifter for prisforskjellen mellom norske og utenlandske landbruksråvarer. Ordningen er derfor et viktig rammevilkår for matindustrien i Norge.

Basert på uvanlig høye råvarepriser i Europa, og dermed lave prisforskjeller mellom norsk og utenlandsk råvare, foreslo departementet kraftige reduksjoner i en rekke satser under ordningen, og total fjerning av kompensasjon for flere råvaregrupper. Hvis disse satsene hadde blitt vedtatt, kunne det hatt stor negativ påvirkning både på norske foredlingsbedrifters konkurranseevne overfor utlandet og for avsetningen av norske råvarer, spesielt dersom råvareprisene internasjonalt faller.

Etter innspill fra både NHO Mat og Drikke og bedrifter i mat- og drikkenæringen har departementet valgt å gjøre justeringer i satsforslagene for enkelte varer i ordningen. NHO Mat og Drikke gir departementet honnør for å justere kursen. – Vi er glade for at departementet ser at ustabiliteten i verdensmarkedene den siste tiden gjør det nødvendig å ta utgangspunkt i ny og oppdatert informasjon, og dermed justere satsene, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Han oppfordrer departementet til å følge nøye med på verdensmarkedene den kommende tiden, og å gjøre endringer i satsene så fort situasjonen tilsier det.

Brubakk mener den internasjonale situasjonen taler for at ordningen må praktiseres så fleksibelt og smidig som mulig. – RÅK-satser som vedtas kun ti dager før de trer i kraft gir bedriftene lite rom til planlegging, og bommer på forhandlingsvinduet mot dagligvarekjedene. Da sender man en stor ekstraregning til matindustrien helt frem til neste forhandlingsvindu, sier Brubakk.

- 2022 var et år med historisk store bevegelser i internasjonale råvaremarkeder som følge av både justeringer etter pandemien og Russlands angrep på Ukraina, men disse bevegelsene nærmer seg en viss normalisering. Da kan prisnivåene internasjonalt fort følge etter, og da må satsene i RÅK-ordningen justeres. Hvis ikke påføres norsk matindustri en unødvendig konkurranseulempe, og en ytterligere ekstrakostnad på toppen av energi- og kostnadskrisen man har stått i hele det forrige året, avslutter Brubakk.   

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: