- Mat og sikkerhet henger tett sammen

Paneldebatt på konferanse.

Foto: Den norske Atlanterhavskomité

- Det er ikke et spørsmål om vi får en global matkrise, men hvor stor den blir, sa Yara-sjef Svein Tore Holsether på et seminar om Ukraina-krigen og konsekvensene for den globale matproduksjonen.

- Vi befinner oss i en svært vanskelig situasjon. Allerede i 2020 manglet en av tre mennesker på kloden nok mat. Hva følgende av Ukraina-krigen blir, vet ingen, men ingen skal kunne komme om et år og si at dette ikke var en varslet katastrofe, sa Holsether i sitt innlegg. 

Holsether sa at noe av det aller viktigste nå er å holde grensene mellom land åpne og sikre at råvarer får beveget seg mellom land. -Selv om det er svært krevende gjør Yara det som er mulig for å bidra til å sikre at det er mulig å så og høste, også i konfliktområder. På kort sikt må land med store matvarelagre frigi disse for å bidra til å dempe prisveksten, samtidig som vi må finne alternativer til russiske råvarer, sa han. -På lengre sikt må vi ha mer robuste matsystemer og produktiviteten i landbruket må økes i hele verden, særlig blant småskalaprodusentene som står for en tredjedel av verdens matvareproduksjon. I tillegg må mange gjøre seg mindre avhengige av russisk gass, understreket han.

Seminaret ble arrangert torsdag 31. mars i samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomité, Yara og NHO Mat og Drikke. På talerlisten stod også utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (SP). Hun åpnet sitt innlegg med et tydelig budskap: - Når verdens brødkurv bombes, må vi snakke om faren for matmangel. Og viste til at 95 prosent av Afghanistans befolkning allerede strever med å få tak i nok mat.

Tvinnerheim understreket at den globale matkrisen allerede var der før Russlands angrep som følge av både flom, tørke, ekstremvær, konflikt og pandemi. Bistandsministeren frykter økt konfliktnivå som følge av matkrisen, slik vi også så under den arabiske våren. – På kort sikt trenger vi resolutt handling. Vi vet at mangelen på gjødsel i år også vil påvirke produksjonen allerede til neste år. Vi må redusere den høye importavhengigheten, særlig i Afrika, øke selvforsyningen og sikre økt regional matproduksjon og særlig fokusere på småskalaprodusentene. Da trenger vi stor politisk vilje, sa hun.

Også lederen av Stortingets utenrikskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H) er bekymret for at en matkrise vil få store sikkerhetspolitiske konsekvenser. Matmangel kan utløse uro internasjonalt som er større enn den arabiske våren, sa hun. Eriksen Søreide understreket også at slik vi har organisert oss med interne avhengigheter mellom land på nettopp energitilgang og matimport er en tydelig vekker. -Utfordringene er store og det er behov for å ha søkelys på energisikkerhet og matforsyningssikkerhet, sa hun. 

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, sa i sitt innlegg at Russlands angrep på Ukraina har synliggjort sårbarhetene i de normalt effektive europeiske matverdikjedene, der forutsigbarhet og stabilitet er erstattet med knapphet, kostnadsvekst og betydelig usikkerhet om forsyningssituasjonen i store deler av verden. - Spørsmålet blir dermed ikke om norsk produksjon av mat og drikke påvirkes av krigen, men om hvordan vi vil bli påvirket.

Brubakk understreket at den viktigste umiddelbare oppgaven for hele verdikjeden for mat og drikke er naturligvis å gjøre alt som er mulig for å sikre en stabil forsyningssituasjon og produksjon i vårt eget hjemmemarked. -Selv om ingen behøver å frykte tomme butikkhyller i Norge, vil det trolig kunne bli knapphet på enkelte råvarer og innsatsfaktorer. I tillegg vil kostnadene på verdensmarkedet for en rekke produkter og innsatsfaktorer Norge er avhengig av å importere, fortsatt øke betraktelig, sa han.

Du kan se seminaret i sin helhet her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: